2012. június 30., szombat

A magyarok 63%-a antiszemita?

Megdöbbentem az egyik felmérés erdményével 'A magyarok 63%-a antiszemita az egyik amerikai (ADL) felmérés szerint,mely a legmagasabb Európában.Ha hitelt lehet adni ennek a felmérésnek,akkor ez nem jó hír a magyaroknak és a hatóságoknak.Mert ha a világban ez a hír járja felőlünk az baj.A magyar hatóság visszautasítja a vádat,de tenni kellene is ellene.Ha jól emlékszem még húsz évvel ezelőtt fordítva volt a helyzet. A szélsőséges eszmék térhódításával és a rossz gazdasági helyzettel magyarázzák az okokat.De lehet ezzel magyarázni?
 A magyar kormány megpróbálja megváltoztatni a magyarok véleményét a zsidó kérdésben.Ezt a célt szolgálta Gál András Levente kormánybiztos látogatása Washingtonban.Elkísérte Szabó György a Magyarországi Zsidó Közalapítvány elnöke,a ki a következő kijelentést tette:
Szabó kijelentette: vérlázító a külföldön hangoztatott vád, amely az egész országot antiszemitának minősíti. Az antiszemitizmus szerinte a társadalomnak csak a „gyökértelen, semmihez sem, még a magyar kultúrához sem kötődő rétegére” jellemző. A feladat ennek az agresszív kisebbségnek a visszaszorítása.Forrás: nol.hu
Ez nagyon szépen hangzik' Választ nem ad arra a kérdésre,hogy miért ilyen nagy az antiszemitizmus támogatottsága Magyarországon.Lehet az is,hogy az amerikai felmérés nem fedi a valóságot.Az tapasztalható,hogy sok a zsidózás a mindennapi életben.Kik az antiszemiták? Számukra sértő lehet Szabó György kijelentése :
 Az antiszemitizmus szerinte a társadalomnak csak a „gyökértelen, semmihez sem, még a magyar kultúrához sem kötődő rétegére” jellemző.Forrás: nol.hu
A bejegyzésemet nem sokan olvassák.Sőt lehet,hogy megmosolyogják.De Lantos lányának Katrina Lantos-Sweet blogbejegyzését sokan olvassák,mely nem kedvező képet fest a magyar kormányról :
„Az Orbán-kormánynak többet kell tennie a toleranciakezdeményezések támogatásánál. (...) A kormánynak véget kell vetnie a kettős mércének, amely megengedi, hogy az egyébként a tolerancia és befogadás erődjének tekintett Külügyminisztérium közleményben próbálja tisztára mosni Magyarország történetének sötét korszakát, miközben egy államtitkár részt vesz egy olyan fasiszta ideológus temetésén, mint amilyen Nyirő József volt.”  Forrás: nol.hu
50 amerikai kongresszusi képviselő irt levelet Orbán Viktornak.Milyen hatással lesz ez a levél Orbán Viktorra azt nem tudom,de kell tenni valamit.Már nem lehet áthárítani másokra a felelősséget.A Nyírő-ügy megoldódott,mert a román hatóság törölte az újratemetési engedélyt.Prohászkának nem emelnek szobrot.Sőt Gál András Levente megígérte Washingtonban,hogy létrehoznak Magyarországon egy monitoringrendszert,mely együtt működik az amerikai Rágalmazás Elleni Ligával.Ez nagyon szép ígéret,de teljesíteni is kell.A fő kérdés az,hogy a magyar kormány hogyan tudja visszaszorítani az antiszemitizmust Magyarországon.Sok sikert '
 
 

2012. június 29., péntek

A "Gyilkos 1919" feliratot festették ismeretlenek Lukács György egykori lakóházának falára.

Lukács György gyilkos volt?Ha megkérdeznénk az elkövetőt az biztos azt mondaná,hogy igen.Lukács Györgyöt nem kell bemutatni,mert a neve összefonódik Magyarországgal.Ha gyilkos volt,akkor miért nem ítélték el?Mert elmenekült.Visszamenőleg nem lehetne elítélni? Miért lett egyik legfontosabb magyar filozófus?Miért pontosan most tették?Ki a felelős? Ezek az események nem szolgálják Magyarország jó hírét.Bárkinek lehet véleménye,de az aggasztó hogy egyre több hasonló esemény történik.Antal József emléke mikor lesz bemocskolva?
A "Gyilkos 1919" feliratot festették tegnap virradóra ismeretlenek Lukács György egykori lakóházának falára. A feliratot a XX. század egyik legnagyobb hatású filozófusának emléktáblája alá mázolták a Belgrád rakparti épületen, amelyben a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének részeként a Lukács-hagyatékot kezelő intézet - a Lukács Archívum - is működik.
A felirat aznap jelent meg a házfalon, amikor a Magyar Nemzet hasábjain a XIII. kerületi Fidesz-frakció vezetője - a KDNP frakcióvezetőjének fia -, felvetette: bontsák el Lukács György angyalföldi, Szent István parkban található szobrát.

Harrach Tamás indoklása szerint nem lehet "kettős mércét" alkalmazni: ha az "indulatokra" tekintettel mégsem lesz szobra a kerületben Prohászka Ottokár antiszemita katolikus püspöknek, akkor "az 1919-es vörösterrorban nyolc embert megölő Lukácsnak se lehessen írói minőségében szobra".
Kép és teljes cikk : nepszava.hu
Ki volt Lukács György? 

Lukács György (szül. Löwinger György Bernát, Budapest, 1885. április 13.Budapest, 1971. június 5.) zsidó származású magyar filozófus, esztéta, egyetemi tanár, marxista gondolkodó, kommunista politikus. A tanácsköztársaság népbiztosa, a második Nagy Imre-kormány minisztere. 1948-tól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagja. A 20. század egyik nemzetközileg legismertebb és legnagyobb hatású magyar filozófusa.
Lukács-comisario-alimentos-hungría--outlawsdiary02tormuoft.png
1918 végén belépett a Kommunisták Magyarországi Pártjába (KMP). 1919-ben, a Magyarországi Tanácsköztársaság idején helyettes közoktatásügyi népbiztos, április 3-ától a Forradalmi Kormányzótanács népbiztosa, május–júniusban pedig a Vörös Hadsereg politikai biztosa volt; e tisztségében a tiszafüredi vereség után Poroszlón tizedeléskor nyolc embert főbe lövetett. A bukás után egy ideig bujkált, majd Bécsbe menekült, ahol a bécsi Ideiglenes KB tagja lett. 1920-tól az MKP Bécsben működő Ideiglenes Központi Bizottságának a tagja. 1921-ben Landler Jenővel együtt kilépett a KB-ból. 1921-ben részt vett a Komintern III. kongresszusán Moszkvában. 1924-ben „jobboldali revizionistának” bélyegezték. 1926-tól ismét KB-tag. A Marx–Engels–Lenin Intézet munkatársa lett mint tudományos kutató. 1941. június 29-én az NKVD letartóztatta, majd végén Taskentbe telepítették.
További információ : hu.wikipedia.org  


Hatalmas életműve ma nem divatos, a filozófia történetében mégis jelentős helye van. Bár tudat alatt látta a szocializmus csődjét, mégis ragaszkodott az eszméhez, mert életét az elutasítás értelmetlenné tette volna. A kommunista párt dogmatikus igényeinek akart megfelelni, de mindig elcsábította a legsúlyosabb eretnekség: az önálló gondolkodás.
Forrás : mult-kor.hu 
Nagyon érdekes megállapítás olvasható : 
 Lukács György, akiről Thomas Mann a Varázshegy Naphtáját mintázta, 1971. június 4-én halt meg.Forrás : mult-kor.hu 
Thomas Mann regénye a Varázshegy a szabadkőművességről szól. Halkan kérdezem:Lukács György is szabadkőműves volt? A legfontosabb személyek azok voltak.Lukács György kivétel volt?


 

2012. június 27., szerda

Nyílt Levél Erdő Péter Bíboros Úrnak'

Felkérem azokat akik nem értenek egyet a levélben írottakkal, írjanak a szerzőnek '
"A zsidóság erkölcstelensége, lelkiismeretlensége, az az elvetemültség, melynek nincs törvénye, az az elfajult szellem, melynek csak torz fogalmai vannak a jóról, szépről s az erényről, s melyek valóban csak a keresztény gondolat szatírájául szerepelhetnek, az az erkölcstelen kegyetlenség, mely a keresztény népet ellenségnek tekinti, s következőleg a konkurenciában minden eszközt jónak, minden módot becsületesnek tart, mely a kereszténység megfojtására alkalmas - mondom, ez az erkölcsi alávalóság volt a kezdetek oka a kereszténység kárhoztató, megbélyegző ítéletének a zsidósággal szemben."
Tisztelt Erdő Péter Bíboros Úr!
Ön az idei Élet Menetén tartott beszédében a következőket mondta:
„Lelkiismereti kötelességemnek érzem, hogy elmondjak itt most három gondolatot.
A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal! Nem fér össze a gyűlöletkeltéssel és az indulatok szításával semmilyen vallási közösség, semmilyen népcsoport ellen. Mesterünk, a Názáreti Jézus főparancsként tanította azt, ami ott áll már a héber Biblia lapjain is: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!« Ez pedig minket, keresztényeket minden ember szeretetére kötelez. Ez a menet ma a Salkaházi Sára-rakpartról indult el. Arról a helyről, ahol a katolikus szerzetesnőt, Boldog Salkaházi Sárát azokkal a zsidó asszonyokkal és gyerekekkel együtt lőtték a Dunába, akiket a rendházban rejtegetett. Példája ma is kötelez minket.
Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel! A Biblia szerint minden ember Isten teremtménye. Mindnyájan egymás testvérei vagyunk.
Van remény, ha mindnyájan összefogunk, és akarjuk! A gyűlölködés, az antiszemita, a rasszista beszéd és cselekvés mindig mérgező. Mindegy, hogy ki teszi vagy mondja ezt, és mindegy, hogy miért, milyen okból vagy milyen célból – mindig elfogadhatatlan. Ha ebben egyetértünk, ha ezt elismerjük – és nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is –, akkor van esélyünk. Akkor megtaláljuk azokat a közös erkölcsi alapokat, amelyekre életünket, országunkat és jövőnket építhetjük."
1851955_7dbfe6c06ada5cee7cbf5c6fc5a7ea26_wm.jpg
Azt szeretnénk Öntől kérdezni, hogy ezen valóban nemes és keresztényi gondolatokkal összeegyeztethetőnek tartja-e a Magyar Országgyűlésben helyet foglaló Kereszténydemokrata Néppárt alábbi állásfoglalását, mely szerint:
"Az 1927-ben elhunyt Prohászka számos esetben joggal vitatott megállapításai még az intézményes zsidóüldözés és a holokauszt borzalmai előtt születtek, egy olyan társadalmi és politikai feszültségekkel túlterhelt időszakban, amikor még friss volt az első kommunista diktatúra és a trianoni döntés emléke."
Az álláspontból számunkra úgy tűnik, hogy a keresztény szót pártja nevében szerepeltető politikai alakulat az antiszemitizmust bocsánatos bűnnek avagy egyszerű hibának tartja akkor, ha annak a holokauszt előtt adtak hangot. Ezek szerint Hitler antiszemitizmusa is bocsánatos bűn avagy egyszerű hiba volt mindaddig, amíg nem kezdték el kiirtani az európai zsidóságot. És ez fel sem tűnik az állítólag keresztény eszméket képviselő pártnak, hogy éppen az ilyen antiszemita vélemények hangoztatása vezetett a magyarországi holokauszt borzalmaihoz is.

Tisztelt Bíboros Úr!
Ön, mint a Magyar Katolikus Egyház feje, a KDNP fenti állásfoglalását a keresztény szellemiséggel összeegyeztethetőnek tartja-e?

Megtisztelő válaszát előre is köszönjük:
Forrás: nemtetszikarendszer.blog

Karsai László: Horthy tudott az európai zsidóság elpusztításának tervéről

Figyelem ' A Horthy-kultusz hívei ne olvassák el ezt a cikket' Karsai László nem Fideszes és nem Jobbikos.A teljes cikket az MTI közölte '

Budapest, 2012. június 27., szerda (MTI) - Horthy Miklós kormányzó 1942 óta tisztában volt a náci Németország zsidópolitikájának lényegével, azzal, hogy az európai zsidóságot ki akarták irtani - mondta Karsai László történész egy szerdai budapesti konferencián.
    A források tanúsága szerint Horthy 1944 május közepén kapta meg az úgynevezett auschwitzi jegyzőkönyveket, amelyek beszámoltak arról, hogy a náci haláltáborokban meggyilkolják a zsidókat; a dokumentumok tartalmát azonban akkor már ismerhette - mutatott rá a Szegedi Tudományegyetem történészprofesszora a Fapados Alapítvány és a Demokratikus Koalíció szociáldemokrata értékműhelyének Múltunk a jövőnk? - Eltűnt kultuszok nyomában című tanácskozásán.
    Kiemelte, 1944. március 19-én Magyarország a német megszállással elvesztette állami önrendelkezési jogát, de Horthy nem vonult vissza, és így legitimálta a kollaboráns Sztójay-kormányt.
    Karsai László emlékeztetett arra: Franciaországban a zsidó emberek üldöztetését - ellentétben Magyarországgal - a közvélemény többnyire ellenezte, ott a zsidóság 75 százaléka megmenekült a holokauszt idején, Dániában pedig 99 százalékos volt a túlélők aránya.    
    Magyarországon ugyanakkor 437 ezer vidéki zsidó embert deportáltak, és míg 1944 tavaszától Magyarországról 2-5 szerelvényt vittek naponta az auschwitzi haláltáborba, addig Franciaországból hetente egy-egy vonatnyi embert szállítottak oda.
    A történész beszélt arról a kevéssé ismert tényről is, hogy Horthy Miklós 1944. július 6-án parancsot adott ugyan a deportálások leállítására, július végén azonban azokat újra engedélyezte, de újabb vonatokat nem indítottak el, mert a deportálásokat a kormányzó ismét leállította.
    A deportálás leállítása azért is következhetett be, mert a Zsidó Tanács azt a rémhírt terjesztette, hogy Budapestet szőnyegbombázás éri, ha nem állítják le a zsidóság haláltáborokba szállítását - tette hozzá.
    Elmondta azt is, hogy Sztálin akadályozta meg - többi között Magyarország kiugrási kísérletére hivatkozva - Horthy Miklós második világháború utáni népbíróság elé állítását.
    Romsics Ignác történész előadásában szólt arról, hogy "a középkori magyar birodalom" visszaállításának vágya a XIX. században is megmaradt; az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leverése után az emigránsok a dunai népek Habsburgok nélküli konföderációjában gondolkodtak, a hazaiak azonban a különállás fejében és a felemelkedés reményében 1867-ben kiegyeztek a Habsburgokkal.
    Az akadémikus azt mondta, egyes gondolkodók úgy vélték a XIX. században, hogy a dalmát tengerpart visszaszerzésével Magyarország nagyobb befolyást szerezhetne Boszniában és Hercegovinában is.
    A történész "az első világháború előtti magyar imperializmus" egyik válfajának nevezte a turánizmust, amely keletre igyekezett terjeszkedni, hangoztatva, hogy "a 600 milliós turánság" vezetőjének a magyarságnak kell lennie. Emellett a Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, idősebb Chorin Ferenc azt szorgalmazta, hogy a keleti piacokat meg kell szerezni Magyarországnak - mutatott rá.
    Romsics Ignác kitért arra, hogy Jászi Oszkár, az Országos Polgári Radikális Párt elnöke 1915-ös és 1916-os cikkeiben ugyancsak a balkáni magyar befolyás kiterjesztését szorgalmazta, szerinte ugyanis Szerbiát, Montenegrót, Macedóniát is ahhoz az elképzelt államhoz kellett volna csatolni, amelynek központja Magyarország lett volna.
    Hangsúlyozta: Horthy Miklós 1921-ben belátta, a trianoni béke ratifikálása volt a politikai realitás, ezzel szemben a Turán Szövetség a két világháború között arra törekedett, hogy "Szent István és Mátyás király birodalmát helyreállítsa". A birodalmi gondolatot Szálasi Ferenc hungarista és nyilaskeresztes mozgalma szintén felkarolta - tette hozzá.
    Emlékeztetett arra: 1945 után az irredenta eszme háttérbe szorult, Magyarország "kisállamiságát" elfogadta mások mellett a Horthy-korszak történésze, Szekfű Gyula és Bibó István (aki Nagy Imre államminisztere lett 1956-ban) is. Megjegyezte: a rendszerváltás után a "birodalmi gondolat" feltámadása nem következett be.
    Turbucz Dávid, az egri Eszterházy Károly Főiskola doktorandusza, a Horthy Miklósról szóló nemrégiben kiadott életrajz szerzője ellentmondásos személyiségnek nevezte Horthy Miklóst, akiről számos tévhit, legenda, mítosz élt és él ma is a társadalomban.
    Közölte, alapvetően mindig a fennálló rendszer határozta meg, hogy "mit szabad és illendő gondolni Horthy Miklósról", akinek első világháborús otrantói győzelmét a mítoszteremtés részeként felnagyította a korabeli hivatalos propaganda, továbbá a korszak összes sikerét a kormányzónak tulajdonították, sőt azt is állították, hogy "Horthy nélkül nincs jövője a magyar nemzetnek".
    Elmondása szerint Horthyt az "országgyarapító" jelzővel először Imrédy Béla miniszterelnök illette a szlovákiai terület-visszacsatolás (1938) alkalmával. A kormányzó kultuszában, személyének méltatásában azonban nem kellett mindenkinek részt vennie - emelte ki.
    Szólt arról, hogy a második világháború után Horthynak "ellenkultusza" alakult ki, "az addigi történelem egyik legsötétebb alakjává vált": vitatták, hogy rendesen tudott magyarul, ami azonban - mint mondta - nem volt igaz. Rávilágított: kronológiailag szintén nem igaz az a pártállami állítás, miszerint Magyarország volt Németország "utolsó csatlósa", mert Horvátország tovább tartott ki a tengelyhatalmak mellett.
    A rendezvényen előadást tartott még mások mellett Gábor György filozófus, a Filozófiai Intézet tudományos főmunkatársa, az Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem tanára, Vásárhelyi Mária és Vitányi Iván szociológusok és Debreczeni József politológus. Az eseményen megjelent Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon volt kormányfő is.
MTI

A jövő évi költségvetés mese vagy valóság?Vita a parlamentben


 Budapest, 2012. június 27., szerda (MTI) - Beruházási fordulatra épít a jövő évi költségvetés Matolcsy György szerint. A nemzetgazdasági miniszter ezt a büdzsé szerdán kezdődött vitájában mondta a parlamentben. A számvevőszék szerint tartható a hiánycél, de számos kockázattal számolni kell, a Költségvetési Tanács pedig azt javasolja a kormánynak, készüljön fel a növekedés lassulására. A kormánypártok támogatásukról biztosították a büdzsét, az ellenzék viszont az adóemelések, a megnyomorítás, a megszorítások költségvetéséről beszélt.

    Matolcsy: beruházási fordulatra épít a büdzsé

    A jövő évi költségvetés beruházási fordulatra épít, és ahhoz megfelelő forrásokat is biztosít - mondta Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter az általános vitát megnyitó expozéjában.
    Hangsúlyozta: az idei mintegy 1.400-1.600 milliárd forint után jövőre a tervek szerint mintegy 2.000 milliárd forint fejlesztési forrást állítanak az Új Széchenyi Terv mögé.
    Szavai szerint a 2013-as az emelkedés költségvetése lesz, mivel az utóbbi csaknem két és fél év sikeres költségvetési konszolidációjára épül, s egyúttal több mint 100 ezer új munkahelyet hoz létre.

    ÁSZ: tartható a hiánycél, de számos kockázattal számolni kell

    Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint a 2013-as költségvetés hiánycélja tartható, de számos kockázatot tartalmaz a büdzséjavaslat a bevételi és a kiadási oldalon is - jelentette ki Domokos László elnök, hangsúlyozva, hogy a problémák elsősorban a kormány által bevezetni tervezett új adónemeknél, a kiadási oldalon pedig a szerkezeti változásokkal érintett területeken jelentkeznek.
    Úgy fogalmazott: "recseg-ropog" az országot körülvevő nemzetközi rendszer és ez a bizonytalanság rendkívül nehéz helyzetet teremtett a költségvetés és tervezés szempontjából, de a "bizonytalanság a biztosságot hozza elő", és ez vezetett a költségvetés korai benyújtáshoz.

    Költségvetési Tanács: a kormány készüljön fel a növekedés lassulására

    A Költségvetési Tanácsnak nincs alapvető ellenvetése a jövő évi költségvetés megalapozottságáról, ugyanakkor komoly kockázatokat lát a kabinet makrogazdasági prognózisában, ezért azt javasolja a kormánynak, hogy reagáljon a gazdasági növekedést hátráltató tényezőkre.
    Kovács Árpád, a KT elnöke azt monda, minden ismert trend arra mutat, hogy a GDP dinamikája idén és jövőre is érdemben lehet alacsonyabb a kormány által feltételezettnél. Hangsúlyozta ugyanakkor: a tanács teljesíthetőnek tartja a kijelölt hiánycél tartását, emellett szerintük 2013-ban kis mértékben csökkenhet az adósság.

    Fidesz: támogatás a devizahiteleseknek, a családoknak, a kkv-knak

    A jövő évi költségvetés további támogatást ígér a devizahiteleseknek, a gyermeket nevelőknek, a kis- és közepes vállalkozásoknak (kkv), megőrzi a nyugdíjak reálértékét, és érvényesíti a tehermegosztás elvét - hangsúlyozta Rogán Antal. A Fidesz frakcióvezetője vezérszónoki felszólalásában kifejtette: a javaslat számol az árfolyamgát költségeivel, a nemzeti eszközkezelő érdemi működésének megkezdésével pedig segít azoknak is, akik már nem tudják fizetni hitelüket.
    Fontosnak tartotta, hogy megmarad a gyermeket nevelők adókedvezménye, a kkv-k támogatása, illetve hogy jövőre is megőrzik a nyugdíjak reálértékét.

    MSZP: az adóemelések miatt nem nő a gazdaság, terjed a szegénység

    Az MSZP szerint a 2013-as költségvetésben tervezett adóemelések miatt jövőre sem indul be a gazdasági növekedés, ráadásul ezért és a szociális támogatások befagyasztása miatt még több ember szegényedik el. Tóbiás József azt mondta: az idei visszaesés után jövőre a gazdaság stagnálására kell készülni, irreális a kormány 1,6 százalékos növekedési terve.
    Bírálta az új adókat: a tranzakciós illetéket egyszerű és igazságtalan pénzbehajtásnak minősítette, amelyet mindenkinek fizetnie kell majd, illetve kifogásolta a távközlési adót és az energiaszolgáltatók jövedelemadójának kiterjesztését.

    KDNP: az állam most valóban összehúzza magát

    A KDNP szerint a korábbi kormányok csak megszorításokban gondolkodtak költségvetéseik összeállításakor, de most alapvető változások történtek, a magyar állam valóban "összehúzza magát", és több pénzt hagy a magyar családoknál és vállalkozásoknál. Hargitai János, a kereszténydemokraták vezérszónokaként fogalmazott így, teljesíthetőnek nevezve a 2013-as költségvetési javaslatban szereplő makrogazdasági prognózisokat, amit szerinte az ÁSZ és a KT véleménye is megerősít.
    Kiemelte: a kabinet adópolitikai átrendezése hosszú távon stabilizálni tudta a költségvetés bevételi oldalát.

    Jobbik: a megnyomorítás költségvetését nyújtotta be a kormány

    A Jobbik az ország megnyomorításának költségvetéseként értékeli a jövő évi büdzsét, amely Vona Gábor pártelnök-frakcióvezető szerint a kormány torz gazdaság- és társadalompolitikájának lenyomata.
    Az ellenzéki politikus a Jobbik vezérszónokaként azt mondta: a kabinet szociálisan érzéketlen politikájával a gazdagokat segítő latin-amerikai modellt követi, mindezt azért, hogy politikai hatalmát meghosszabbíthassa, miközben egyre nagyobb mértéket ölt az elszegényedés és a kivándorlás.

    LMP: ez ismét a megszorítás költségvetése

    Az LMP szerint a 2013-as költségvetés ismét a megszorítások költségvetése, amely tovább folytatja az elmúlt 22 év kudarcait, és az irreális kormányzati tervek több százmillió forintba fognak kerülni az embereknek - mondta Vágó Gábor.
    Az ellenzéki párt vezérszónokai úgy fogalmazott: ezzel a költségvetéssel a kormány jövőre is folytatja a társadalom kettészakítását, "Bokros-csomag méretű megszorítást hajt végre" az egészségügyi forráskivonásokkal, a gyógyszertámogatások csökkentésével, az oktatási rendszer fokozatos leépítésével, a családi és szociális kiadások elsorvasztásával, a közszolgáltatások leépítésével és a túladóztatással.
MTI

Elkezdődött a jövő évi büdzsé parlamenti vitája. Matolcsy György expozéjában a korábbinál is derűlátóbb adatokat sorolt, két százalékos növekedésről beszélt. Az optimizmus különösen szembetűnő, ha számításba vesszük, hogy a kormány eddig 1,6 százalékos bővülésről beszélt, de a Költségvetési Tanács és a jegybank is jóval kevésbé optimista - utóbbi 0,8 százalékkal számol.Tovább a vg.hu-ra '

Megsemmisítette a Hargita Megyei Törvényszék a Nyirő József nevére kiállított temetési engedélyt


 Kolozsvár/Csíkszereda, 2012. június 27., szerda (MTI) - A Hargita Megyei Törvényszék elfogadta a prefektus keresetét, és megsemmisítette a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal által kibocsátott, Nyirő József nevére szóló temetkezési engedélyt.
    Kardalus Erika bíró, a törvényszék szóvivője az MTI-nek elmondta, a törvényszéknek harminc napon belül kell eljuttatnia a megindokolt ítéletet a feleknek, akik az ezt követő 15 napban nyújthatnak be fellebbezést az ítélet ellen.
MTI

Csoda történt Romániában' Átszállították Năstasét a börtönkórházba

Csoda történt Romániában' A volt miniszterelnököt Năstasét átszállították a rahovai börtönkórházba,ahol elkezdte a két éves börtön büntetését.Miért csoda ez? Mert ő az első magas rangú román politikai személyiség akit jogerősen elítéltek.Nyolc hónap múlva kérheti a büntetés eltörlését vagy felfüggesztését.Ez az esemény mérföldkő a korrupció elleni harcban.


Bukarest, 2012. június 26., kedd (MTI) - Rabosították kedden este, és átszállították a Rahova börtön kórházrészlegére a letöltendő börtönbüntetésre ítélt Adrian Nastase volt miniszterelnököt, akit múlt szerdai öngyilkossági kísérlete óta a Floreasca sürgősségi kórházban ápoltak lőtt sebbel.
    Nastasét múlt szerdán ítélte jogerősen két év letöltendő börtönbüntetésre korrupció miatt a román legfelsőbb bíróság, de rabosítását megakadályozta az, hogy letartóztatásakor meglőtte magát.
    Miután napokig nem lehetett tudni, mi az elítélt státusa a Floreasca kórházban, kedden az ítélet-végrehajtásért felelős bukaresti törvényszék - a rendőrség megkeresésére - határozatban mondta ki, hogy semmilyen akadálya nincs Nastase rabosításának.
    Kedden este több rendőr és a Rahova börtön orvosa átvette az elítélt politikust a Floreasca kórháztól, és egy mentőautóval a Rahova börtönbe szállították: ezzel megkezdte a korrupcióért kiszabott kétéves börtönbüntetése letöltését.
    Kedden délelőtt a Floreasca kórház szívsebészeti klinikájának vezetőjét, Serban Bradisteanu főorvost a letartóztatás akadályozásával gyanúsította meg a korrupcióellenes ügyészség (DNA) és bűnvádi eljárást índított ellene. Bradisteanu maga is a szociáldemokrata párt (PSD) szenátora volt, és neki is folyamatban van egy korrupciós ügye a bukaresti törvényszéken. Bradisteanut éppen a börtönkórházak felszerelésénél elkövetett illegális közbeszerzéssel vádolta meg 2007-ben a DNA.
    A DNA a főorvoson kívül három rendőrt is bűnpártolással gyanúsít: az elítélt szerdai meghiúsult letartóztatásán részt vevő két rendőr egyikét és két rendőrségi vezetőt.
    Meg nem erősített hírforrások szerint az intézkedő rendőr a szerdai letartóztatáskor megengedte Nastasénak, hogy néhány holmiját magához vegye. A vadászengedéllyel rendelkező politikus, akinek húsz lőfegyver volt lakásában, vélhetően ekkor vette magához a fegyvert, amellyel megsebesítette magát. Egyes sajtóhírek szerint Nastase állapota már akkor lehetővé tette volna, hogy a rendőr a börtönkórházba irányítsa a sérültet szállító mentőautót.

MTI
  Năstase szállitása a börtönkórházba/b1.ro felvétele
Videó : b1.ro

2012. június 26., kedd

Botrányos jelenetek az Operában ' A kormány nem tehet semmiről?

Lezárták a Magyar Állami Operaház 2011/12-es évadát. Az ünnepség végén egy hívatlan vendég is betoppant, Tokody Ilona azt sérelmezte, hogy ő az egyetlen örökös tag, akit kirúgtak. A kormánymegbízott meztelen focidrukkerekhez hasonlította az akciót. 
Egy gong jelezte az Erkel színház felújítása érdekében rendezett árverés és a Magyar Állami Operaház 2011/12-es évadának végét. A szezonzárón a szaktárca vezetője és a kormánybiztos értékelte a tavaly augusztus óta tartó, konfliktusokkal és elbocsátásokkal terhelt évadot. 
 

„Én akkor, amit elmondtam nektek azt őszintén és legjobb tudásom szerint tettem. Utána két hónappal jöttek olyan hírek, amelyek fényében végre kellett hajtanunk az Operaház történetében a legnagyobb létszámú leépítést”- magyarázta Ókovács Szilveszter. A kormánybiztos a jövő évadról azt mondta, több opera és balettelőadás lesz, rekordszámú, 143 operaénekes fellépésével. A 2013 márciusára kiírt Erkel színházi darabokat pedig a színház felújítási munkálatainak csúszása miatt a Millenárison tartják majd meg.

Balogh Zoltán, a szaktárca vezetője szerint a kormány igyekezett mindent megtenni az Operaház érdekében, a jövő évi költségvetésben pedig már több pénz lesz, de hogy konkrétan mennyi, azt nem tudta megmondani.

A rendezvényen első ízben osztották ki az Operaház által alapított szakmai elismerést, a Csillagóra-díjat, melyet 3 énekes és egy balettművész vehetett át. Itt véget is ért volna a rendezvény, mikor a nézőtérről szót kért valaki.

„Én azt hiszem, hogy itt utoljára lépek fel ezen a csodálatos deszkán, mert én tőlem elvettek minden előadást, én vagyok az egyetlen örökös tag, akit kirúgtak”- jelentette ki Tokody Ilona. A Kossuth díjas operaénekes szerint az Operaház rossz irányba megy, veszélyben a társulati operajátszás, a hagyományok és az értékek, ezért a Magyar Operaénekesek Egyesülete nevében arra kérte a minisztert és a kormánybiztost, hogy tekintse partnernek őket és tartsanak nyílt szakmai vitát a társulat jövőjéről.

„Először az agyamon az futott át, amikor a focimeccseket megzavarja egy meztelen berohangáló férfi”- reagált Ókovács Szilveszter, aki szerint nem kellett volna kéretlenül, az ünnepet szétzúzva betoppanni és nyilvánosan szembemenni az Operaházzal, pláne olyanoknak, akik sárga csekkek befizetéséről beszélnek a sajtóban, miközben milliókat folyósít nekik az operaház.
Forrás : atv.hu 

A kormány döntött a mindennapos testnevelés bevezetéséről.Egy kis mozgás...


Budapest, 2012. június 26., kedd (MTI) - A kormány döntött arról, hogy az iskolákban idén szeptembertől bevezetik a mindennapos testnevelést, amelytől a gyermekek jelenlegi rossz egészségi állapotának jelentős javulása várható.
    A tavaly decemberben elfogadott Nemzeti köznevelési törvény szerint az általános és középiskolákban 2012. szeptember 1-jétől az első, ötödik és kilencedik osztályokban heti öt testnevelésórát kell tartani, majd 2013-tól a teljes alsó tagozaton, illetve felmenő rendszerben a többi évfolyamon is - áll az Emberi Erőforrások Minisztériumának keddi közleményében.
    A kerettantervek az alsó tagozaton a tananyag alapjául a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) számos országban kötelezően bevezetett gyermek-atlétikai programját használják fel, melyek gyakorlati bevezetésére a kormány támogatásával már idén nyáron támogatott pedagógus-továbbképzések indulnak. A mindennapos testnevelés bevezetéséhez ugyanis megfelelő számú tornateremre, illetve pedagógusra van szükség. A tornatermek építését, felújítását, a testnevelő tanárok képzését, átképzését az Új Széchenyi Terv finanszírozza.
    Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2010-es nemzetközi kutatása szerint a - 11, 13 és 15 éves - magyar fiatalok leginkább mozgásszegény életmódjukkal, tévéimádatukkal és testképzavaraikkal tűntek ki a felmérésben részt vevő 35 ország, illetve régiójában élő kortársaik közül.
    "A kormány kiemelt fontosságot tulajdonít a mindennapos testnevelés bevezetésének, amely ma a már a jövő nemzedékért felelősséget érzők számára nem lehetőség, hanem sürgető kötelesség. Célunk, hogy a lehető legrövidebb időn belül minden magyar iskolás hetente legalább öt alkalommal a testnevelés órákon sportoljon, felfedezze a mozgás örömét, s egészséges felnőtté váljon." - áll a közleményben.
MTI

Azt nem tudom milyen hatásos lesz a mindennapos testnevelés,de a mozgást nem szerető fiatalokat hogyan lehet mozgásra kényszeríteni ez egy kérdés számomra.Vajon a törvénnyel mindent meg lehet oldani?Egy mentalitást meg lehet változtatni egy törvénnyel? Dicsérni kell ezt a törvényt,mert jót akar.Emlékeimben van egy ötperces műsor,melyet kedveltem.Bevallom őszintén,hogy keveset tornáztam a tévével.Jelenleg önként rendszeresen mozgok amatőr szinten.Mi volt az a műsor?

A Tévétorna 1975 márciusában indult Müller Kati és Bérczi István tornászok közreműködésével, és tohonya, disznózsírban dagonyázó országunkban hihetetlen nagy sikert aratott.
,,Egy kicsi mozgás mindenkinek kell! A karosszékből álljanak most fel! Ez a kis torna néhány percen át. Ne tessék félni senkinek sem árt!
Egy ország lihegett az esténkénti öt perc után...
Ez a kis torna ugye jól esett. Mindenki frissebb, fiatalabb lett. Mozgásra öt perc nem is nagy idő, és minden este ismételhető,,
 
antikvarium.hu
A tévétorna könyv alakban is megjelent.
Katalin mellé Bérczi Istvánt választották műsorvezetőnek, aki természetesen szintén rendelkezett tornászmúlttal. A két tornász korábban csak a sportéletből ismerte egymást futólag, de a műsor kapcsán igen jó barátságba kerültek egymással. Később a páros mellé bekerült az akkor sportolóként, majd sportdiplomataként, ma inkább politikusként ismert Schmitt Pál felesége, Makray Katalin és három lánya, Alexa, Petra és Gréta is, akikkel talán a gyerekeket kívánták megszólítani.
A főcímzenéért Kőszegi Pálnak jár az üdvrivalgás, az animációs filmecske figuráit Sajdik Ferenc tervezte, de magát a filmecskét az a Mata János rendezte, aki a Kukori és Kotkodát, és a Mikrobit is. Természetesen folyamatosan kaptak az alkotók olyan nézői leveleket, hogy vágják ki a főcímből azt a részt, amikor a nagypapa lóg a csilláron, mert a gyerekek kipróbálták, és leszakadt a csillár. 
Teljes bejegyzés : hotdog.hu  


A magyar férfiak között népszerű volt a Fejes iker lányok'Egy biztos' A mozgás mindenkinek kell ' Sok sikert '

Elie Wiesel érvei -interjú az ATV -n

Wiesel úr, megkapta Kövér úr válaszát?

Igen, már tegnap megkaptam (az interjút pénteken vették fel – a szerk.). Kövér úr főleg Nyírő esetét említi, miközben én Horthy Miklós ügyét is felvetettem. Erre azonban nem reagált.

Ebben a kérdésben tehát még vár választ?

Ki tudja? Hangsúlyozom, hogy nem a magyar népet ítélem el. Nem hiszek a kollektív bűnösségben. Én magam is magyarként éltem 1940 és 1944 között. Akkor nagyon büszke voltam arra, hogy magyar vagyok. Most azonban amerikai vagyok és itt élek, itt írok és itt is tanítok Amerikában. Néhány évvel ezelőtt visszamentem Magyarországra, beszéltem a parlamentben is. Mostanában nyugtalanító hírek érkeznek az országból, több antiszemita incidens történt és vannak egyes zsidók, akik félelemben élnek. Természetesen a Horthy-szobor állítás gondolata és ennek a szimbolikája, engem is sért. El tudna ön képzelni egy Petain-szobrot Franciaországban? Ez elképzelhetetlen lenne.

Orbán Viktor miniszterelnök azt nyilatkozta ebben a kérdésben, hogy a szóban forgó szobrok magánkezdeményezésre, legfeljebb helyi önkormányzatok támogatásával készültek. Neki, mint miniszterelnöknek nem dolga állást foglalni ezekben az ügyekben. Viszont zajlik egy vita társadalomban Horthy történelmi szerepéről, és azt támogatja, hogy ez a vita lefolyjon.

Ez azt jelenti, hogy ha holnap egy másik közösség Hitlernek akarna szobrot állítani, akkor az is magánügy lenne. Miért ne mondhatná néhány fasiszta ezt egy kis faluban, akik Hitlert tisztelik? Hiszen Horthy és Hitler nagy szövetségesek voltak, sőt barátok.

Nyirő József esetében az az érv szokott kormányoldalról elhangozni, hogy szét lehet választani valakinek az irodalmi és a politikai munkásságát. El tudja fogadni ezt a megközelítést?

Ez ostoba kifogás, nem értek egyet vele. Az író az, amit ír. Még akkor is, ha fikciót ír, abban is benne van a személyisége. Azt hiszem, azok az antiszemita vagy fasiszta kifejezések, amit a műveiben használ, nem tekinthetők fikciónak. Ezek sértések.

A magyar jobboldali sajtóban azzal vádolják Önt, hogy nyilván nem is olvasta a Nyirő József műveit. Nem is kell olvasni ezeket a műveket, hogy valaki állást foglaljon az újratemetés kérdésében?

Azt gondolom, hogy eleget olvastam, mert elküldték néhány írását, így eleget olvastam ahhoz, hogy tudjam, valami nincs rendben.

Nemrég azt nyilatkozta a kanadai közszolgálati rádiónak, hogy elképzelhetőnek tartja, hogy újra elfogadja a kitüntetést, hogy ha a magyar kormány megfelelően szembe néz a múlttal. Hogyan érti ezt?

A múlttal való szembenézés természetesen azt jelenti, hogy valaki levonja a következtetéseket a múltból. Még életben vannak olyanok, akik magyarok voltak, mint én is, aki Máramarosszigeten, ahol születtem, szenvedtem a magyar hadseregtől. A deportáláskor nem németek jöttek értünk, hanem magyar katonák és tisztviselők. Közöttük néhányan nagyon kegyetlenek voltak, akik a pályaudvarra vittek bennünket. Ezért nem fogadhatjuk el, hogy ez csak politikai ügy, hanem morális és etikai vonatkozása van ennek a kérdésnek. Azt várnám, hogy Magyarország, hiszen egy nagyon speciális helyzetben lévő ország, ezzel a kérdéssel morális szempontból is foglalkozzon.

Tehát mit kellene tennie a magyar kormánynak, hogy ön meggondolja magát?

Először is nyilvánossá kellene tenni, hogy bármelyik falu azt tesz, amit akar, de ebben vannak kivételek. Horthy emléke annyi embert sért, olyan sok fájdalmat okoz. Miért van erre szükség? Várjunk még száz évet, mert az emberek felejtenek – bár én azt remélem, hogy nem – de addigra ez talán megtörténhet.

Magyar politikusok felróják Önnek, hogy nyilvános levelével részt vesz az ország lejáratásában. Ráadásul válság idején, amikor a nemzetközi megítélés nagyon fontos Magyarország számára. Ön megfontolta ezt az aspektust, amikor meghozta a döntését?  

Természetesen nem. Miért is sértenék egy országot?

Biztos vagyok abban, hogy nem volt ez a célja, azt sem állítom, hogy ártott országnak, de gondolt arra, hogy lesznek, akik így értelmezik?  

Nem hallottam ilyet, és nem is gondolom így. Szeretném megismételni, hogy nem ítélem el a magyar népet.

Miért gondolta, hogy a nyilvánosság elé kell állnia, és nemzetközi figyelmet kelteni a magyarországi folyamatok iránt?

Mert ez volt az egyetlen mód arra, hogy kifejezzem az álláspontomat. Most őszintén, milyen hatalommal rendelkezem? Nem vagyok politikai személyiség, hanem író és tanár vagyok. Ezért lelkiismereti kérdés volt a számomra, nem lett volna nyugodt a lelkiismeretem. Azt tettem, amit tehettem. Ha egyszerűen csak levelet írok, az nem jelentett volna sokat, mert az embereknek szükségük van a szimbolikus gesztusokra. Ezért adtam vissza ezt a nagyon jelentős, kivételes kitüntetést a magyar kormánynak. Ezt meg kellett tennem.

Mit gondol a válaszról, amit Kövér Lászlótól kapott?

Nos, nagyon értékelem a levelet, de nem értek egyet vele Nyirő ügyében sem. Nagyon sok idézetet mondhatnék, amelyek cáfolják a véleményét. És főként nem értünk egyet Horthy Miklósról.
Videó itt nézhető ' 
atv.hu

Matolcsy tündérmeséje a sikeres Magyarországról

Matolcsy megint egy tündérmesével szórakoztatta a bizottság tagjait.Sikeres Magyarország,mert mindent jól tett és megvédte Magyarországot a külföldi támadásoktól.Ön elhiszi Matolcsy tündérmeséjét? 

 
Senki ne kritizálja Matolcsyt mert dolgozik 'Lesz újabb tündérmese?
   
Forrás: ATV.hu

Új Btk. - Civilek ellenzik, hogy csökkentsék a büntethetőségi korhatárt


Budapest, 2012. június 25., hétfő (MTI) - Civil szervezetek ellenzik, hogy bizonyos bűncselekmények esetén 12 évre csökkentsék a büntethetőségi korhatárt.
    "A megoldás nem a büntetés, nem a tárgyalótermek és rendőri kezek, hanem a gyermekek nyelvén értő szakemberek, pártfogók, pszichológusok, szociális munkások és a szülők közös munkája" - írta tíz civil szervezet képviselője az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményben.
    Emlékeztettek, jelenleg 14 éves kortól lehet gyerekeket büntetni, most a kormány 12 évre csökkentené a büntethetőségi korhatárt emberölés, testi sértés, rablás és kifosztás esetén.
    Gyermekvédelmi és igazságügyi szakemberek úgy vélik: a gyerekek büntetőjogi eszközökkel történő felelősségre vonása segítésük és a rehabilitáció lehetősége nélkül "cinikus, káros és súlyosan veszélyezteti jövőjüket" - olvasható a közleményben.
    A dokumentum aláírói között van Gönczöl Katalin egyetemi tanár, kriminológus, Muhi Erika, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda igazgatója, valamint Márton Izabella, a Magyar Szegénységellenes Hálózat igazgatója.
    A parlament hétfőn este elfogadta az új büntető törvénykönyvet, amely szélesíti a jogos védelem lehetőségét, egyes bűncselekményeknél 12 évre szállítja le a büntethetőségi korhatárt, és bevezeti az elzárást mint büntetést. Az új kódex 2013. július 1-jén váltja fel a több mint harminc éve hatályos és azóta csaknem százszor módosított jelenlegit.

Új Btk.: szigorúbb büntetések, több lehetőség az önvédelemre


Budapest, 2012. június 25., hétfő (MTI) - Új, a jelenleginél több tekintetben szigorúbb büntető törvénykönyv (Btk.) lép életbe egy év múlva. A parlament hétfőn fogadta el a kódexet, amely szélesíti a jogos védelem lehetőségét, egyes bűncselekményeknél 12 évre szállítja le a büntethetőségi korhatárt, és bevezeti az elzárást mint büntetést. Új bűncselekmény a jogellenes termőföldszerzés és a gazdasági csalás, szabadságvesztés fenyegeti a drogfogyasztókat.
    Az Országgyűlés 243 igen, 45 nem szavazattal és 43 tartózkodás mellett fogadta el a kormány előterjesztését. A Fidesz-KDNP igennel voksolt, az MSZP és az LMP képviselői nemmel szavaztak, a Jobbik pedig tartózkodott.
    Az új - a több mint harminc éve hatályos és nagyjából százszor módosított jelenlegi Btk.-t 2013. július 1-jén felváltó - törvénykönyv szerint a büntethetőség korhatára továbbra is 14 év, de az emberölést, életveszélyt vagy halált okozó testi sértést, rablást, illetve kifosztást elkövető, a tizenkettedik évüket betöltő gyermekek is büntethetők lesznek ezután, ha képesek belátni tettük következményeit. A 12 és 14 év közöttieknél legsúlyosabb büntetésként egytől négy évig tartó javítóintézeti nevelést rendelhet el a bíróság.
    A jövőben a jelenleginél - és a kormány által eredetileg javasoltnál is - szélesebb lesz a jogos védelem lehetősége. Így jogosnak számít az önvédelem akkor, ha valakit éjjel, vagy fegyveresen, vagy felfegyverkezve, vagy csoportosan támadnak meg, hasonlóan ha valakinek a lakásába éjjel, vagy fegyveresen, vagy felfegyverkezve, vagy csoportosan törnek be, illetve ha kertjébe fegyveresen hatolnak be.
    A támadás elhárításáért - fideszes képviselők módosító javaslata alapján - nem csak akkor jár majd büntetlenség, ha fennállt a személy elleni támadás veszélye. A kormánypárti politikusok ezt úgy indokolták: egy fegyveres észlelésekor nem várható el a védekezőtől, hogy meggyőződjön róla, a behatoló mi célból tart magánál fegyvert.
    A törvénykönyv - bár a kabinet tervezte - végül, több frakció javaslatának megfelelően, nem írja elő a jogos védelem arányosságának követelményét, így azt rögzíti, hogy nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját vagy más személye, javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.
    Új büntetési nemek is megjelennek a Btk.-ban: a jóvátételi munka, az elzárás - amelyet fiatalkorúaknál legkevesebb három, maximum harminc napra, egyébként minimum öt, leghosszabban pedig kilencven napra lehet majd kiszabni - vagy a sportrendezvényektől való eltiltás legkevesebb egy, legfeljebb öt évre. Sportrendezvényről azt lehet eltiltani, aki a mérkőzésen, illetve oda érkezőben vagy onnan távozóban bűncselekményt követett el. Elzárással pedig a többi között a magán- és a levéltitok megsértését, a hatóság félrevezetését, a tanúvallomás jogosulatlan megtagadását és önkényuralmi jelképek használatát lehet majd büntetni.
    Szigorodnak a büntetési tételek is: a halmazati vagy összbüntetés leghosszabb időtartamát, valamint a különös vagy többszörös visszaesők büntetésének lehetséges időtartamát húszról huszonöt évre emelik.
    Változás, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztésnél húsz helyett legkorábban huszonöt év elteltével nyílhat lehetőség feltételes szabadlábra helyezésre, de a szabályozás azt is megengedi, hogy az elítélt csak negyven év múltán szabaduljon. Répássy Róbert igazságügyi államtitkár szerint ez kellő visszatartó erőt jelent akkor is, ha az Alkotmánybíróság vagy nemzetközi bíróság megsemmisíti a ténylegesen életfogytig tartó büntetéskiszabás lehetőségét.
    Több bűncselekmény - így a határjelrongálás, a sajtórendészeti vétség, a hamis statisztikai adatszolgáltatás és az árdrágítás - kikerült a kódexből, ezeket szabálysértési vagy közigazgatási szankcióval sújthatják ezután.
    Az új Btk. azonban több új bűncselekményt is meghatároz. Így például a gazdasági csalást, amelyet azok követnek el, akik jogtalan haszonszerzés céljából színlelt gazdasági tevékenységet végeznek, és ezzel vagyoni hátrányt okoznak. Ők alapesetben két évig tartó szabadságvesztéssel büntethetők, különösen jelentős vagyoni hátrány okozása esetén viszont a büntetés öt és tíz év közötti lehet.
    Az új tényállások egyike a gépjármű kilométer-számlálójának meghamisítása, ez akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető lesz.
    A zsebszerződések elleni fellépés érdekében a kódex része lett a termőföld jogellenes megszerzése, amely egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, és nemcsak a szerződő felek sújthatók ilyen szankcióval, hanem a szerződés megkötésében közreműködő ügyvédek és közjegyzők is.
    Szerepel majd a Btk.-ban az is, hogy két évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható az, aki megszegi a genetikailag módosított növényfajtákkal kapcsolatos kötelezettségeket, így például az Európai Unióban engedéllyel nem rendelkező géntechnológiával módosított növényfajta szaporítóanyagát hozza be az országba. Önálló tényállás lesz továbbá az orvvadászat és -halászat.
    Vétségnek számít ezentúl a családi kapcsolatok létesítésével történő visszaélés, például az, ha valaki állampolgárság megszerzése érdekében köt házasságot. Szintén új tényállás az egészségügyi termék hamisítása - ezért három évig terjedő szabadságvesztés járhat, ha viszont halált okoz, a büntetési tétel nyolc év is lehet - és a közfeladati helyzettel való visszaélés.
    A kormány bűncselekménnyé tette volna az együtt élők közötti lelki bántalmazást is. Elhagyását az új Btk.-ból a fideszes Varga István és a KDNP-s Salamon László mellett az MSZP-s Bárándy Gergely is javasolta, és bár a kormány nem értett egyet velük - az igazságügyi államtitkár tartózkodott a múlt heti szavazáskor -, a parlament támogatta az előterjesztésüket, vagyis a lelki bántalmazás nem lesz önálló tényállás.
Mint az igazságügyi államtitkár korábbi expozéjában elmondta, az új kódexben az általános rész előírásainak nagy része megegyezik a hatályos Btk.-ban foglaltakkal, és az nem jelent teljes dogmatikai szakítást a mostani törvénykönyvvel. Megőrzi az elmúlt másfél két évben hozott szigorításokat is, így a három csapást, az uzsorások elleni szabályokat, a kommunista vagy nemzetiszocialista bűnök nyilvános tagadásának tilalmát, valamint az egyenruhás bűnözésre vonatkozó tilalmakat.
    Szigorúbb büntetés vár jövő nyártól a hivatalos személyek vagy közfeladatot ellátók elleni erőszak elkövetőire. Míg bántalmazásuk jelenleg három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, a jövőben egytől öt évig tarthat a büntetés emiatt. Ha azonban az erőszakot csoportosan, fegyveresen vagy felfegyverkezve követik el, a szankció kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés lesz, szemben a mostani öt évvel.
    Akit kiskorúként szexuálisan bántalmaznak, az - a közelmúltban elfogadott jogszabályváltozásoknak megfelelően - a nagykorúvá válása után öt évig még feljelentést tehet. A gyermekbarát igazságszolgáltatás érdekében hozott törvénycsomag mondta ki azt is, hogy öngyilkosságban való közreműködés helyett emberölésnek minősül majd, ha az elkövető 14. évét be nem töltött vagy akaratnyilvánításra képtelen embert öngyilkosságra bír rá.
    Átvette az új kódex azt az európai szabályt is, hogy azokat, akik kiskorúak sérelmére követnek el szexuális bűncselekményeket, el lehet tiltani minden olyan foglalkozástól, tevékenységtől, amely gyermekek, fiatalok felügyeletével, gondozásával, nevelésével függ össze.
    A kábítószer-fogyasztás önállóan nevesített, a csekély mennyiségű kábítószer megszerzésével azonos büntetési tétellel - két évig terjedő szabadságvesztéssel - fenyegetett vétség lesz, a drogfüggőkre vonatkozó speciális, enyhébb szabályokat megszüntetik. Megszűnik az elterelés korlátlan számú igénybevételének lehetősége is, a jövőben két éven belül csak egyszer lehet kérni. Az új Btk. emellett kórosszenvedély-keltésnek minősíti, ha valaki 18 évnél fiatalabbat kábítószer fogyasztására akar rábírni, és ezért is két évig terjedő szabadságvesztés kiszabását teszi lehetővé.
    Szigorítás, hogy az a jelenlegi 0,8 ezrelék helyett már az is ittas vezetésnek minősül majd, ha a sofőr véralkoholszintje 0,5 ezrelék feletti.
    Több bűncselekménynél - emberölésnél, testi sértésnél, rablásnál, csalásnál és sikkasztásnál is - minősített esetnek számít majd, ha a sértett idős vagy fogyatékkal élő. Ehhez hasonlóan szintén fideszes képviselői kezdeményezésre két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, aki jogellenesen vág ki fát az erdőben, és ellopja.
    Jobbikos indítványra a pénzbüntetés napi tételének felső határát 250 ezerről 500 ezer forintra emelték az új büntetőkódexben. Szintén a Jobbik javaslatára nemcsak a Himnusz, a zászló és a címer, hanem a Szent Korona gyalázása is nemzeti jelkép megsértésének számít majd, így pedig egy évig terjedő szabadságvesztéssel lesz büntethető.
    Az új - az 1878-as Csemegi-kódex, az 1961-es, illetve az 1978-as büntetőkódex után a negyedik - büntető törvénykönyv 2013. július 1-jén lép hatályba.

MTI 

Áder János egyelőre tájékozódik a Wallenberg-megemlékezésről


Brüsszel, 2012. június 25., hétfő (MTI) - Egyelőre tájékozódik a jeruzsálemi Wallenberg-megemlékezéssel összefüggésben kialakult polémiáról a köztársasági elnök.
    Áder János hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján egy kérdésre azt mondta: nem ismeri a részleteket, hiszen az elmúlt héten nem tartózkodott Magyarországon hivatalos elfoglaltságai miatt.
    A Wallenberg-megemlékezést júliusban, a zsidómentő svéd diplomata születésének századik évfordulóján rendezik Jeruzsálemben. A The Jerusalem Post című izraeli lap vasárnap azt írta, hogy az izraeli parlament elnöke visszavonta az Országgyűlés elnöke meghívását, mert Kövér László részt vett a Nyirő József "nácibarát író" emlékére tartott rendezvényen.
    Veress László, a házelnök kabinetfőnöke ugyanezen a napon közölte, hogy Kövér László néhány nappal korábban, a szokásos diplomáciai csatornákon keresztül jelezte: szervezési okok miatt nem ő, hanem Áder János képviseli majd Magyarországot az izraeli megemlékezésen.
    "De közben úgy látom, történt itt valami félreértés, legalábbis egy diplomáciai malőr. Hadd értékeljük ezt kellőképpen, ha hazaértünk, és meglátjuk, hogy ebből mi következik" - fogalmazott a köztársasági elnök Brüsszelben.
MTI

2012. június 25., hétfő

Hir amely lázba tartja Romániát: A törvényszéki orvostani intézet dönt Năstase börtönkórházba szállításáról

Újabb fordulat Romániában'A volt miniszterelnök Năstase marad a kórházba,mert a törvényszéki intézet fog határozni az ügyében.Vagyis még nem vihető a börtönbe.Năstase helyzete foglakoztatja a román médiát.Sokan szeretnék ha Năstasét felmentenék és megmenekülne a kétévi börtönbüntetéstől.Bukarest, 2012. június 25., hétfő (MTI) - A törvényszéki orvostani intézetnek kell döntenie arról, hogy átszállítják-e a börtönkórházba a két év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Adrian Nastase volt miniszterelnököt - közölte hétfőn a bukaresti Floreasca kórház, ahova szerdán - öngyilkossági kísérlete után - lőtt sebbel vitték be a politikust.
    A Floreasca kórháztól a rendőrség kért pénteken állásfoglalást arról, lehetővé teszi-e a sérült állapota, hogy átszállítsák a Rahova börtönkórházba. Nastasét mindeddig nem rabosították.
    A politikust kezelő orvosok hétfői válaszukban áthárították a döntés felelősségét a rendőrségre és a törvényszéki orvostani intézetre, hozzátéve, hogy alávetik magukat ezen intézmények döntésének.
MTI

Kövér László egyelőre nem kapott levelet a kneszet elnökétől - Áder megy Izraelbe'

Bravó Kövér László' Egy olyan lépést tett melyet dicsérni lehet.Áder János megy Izraelbe' Ez igen ' De ez felmenti a felelősség alól? Mikor megy Izraelbe Kövér László?Áder János helyzetét is megnehezítette Kövér László.Ezzel a lépéssel megold mindent Kövér László?A közeljövőben választ kapunk a kérdésekre' Az MTI javított hírében ez olvasható:

Jeruzsálem, 2012. június 24., vasárnap (MTI) - Kövér László nem kapott arról értesítést a kneszet elnökétől, hogy visszavonták volna az Izraelbe szóló meghívását - mondta az MTI-nek vasárnap a magyar házelnök kabinetfőnöke. Veress László arra reagált, hogy a The Jerusalem Post szerint az izraeli parlament elnöke a Nyirő-megemlékezésen való részvétel miatt lemondta Kövér László házelnök Raoul Wallenberg svéd diplomata születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett izraeli megemlékezésre szóló meghívását.
    Veress László az MTI-nek nyilatkozva furcsának találta az eljárást, hogy Reuven Rivlin, a kneszet elnöke a "sajtón keresztül üzen" magyar kollégájának. Hozzátette, okafogyottnak tartják a levelet, mert a magyar házelnök néhány nappal korábban, a szokásos diplomáciai csatornákon keresztül jelezte, hogy szervezési okok miatt nem ő, hanem Áder János képviseli majd Magyarországot a jeruzsálemi rendezvényen.
    Az izraeli lap azt írta, hogy Reuven Rivlin vasárnap levélben fordult magyar kollégájához, amelyben visszavonja Kövér László meghívását, hogy vegyen részt júliusban a magyar zsidók ezreit megmentő Raoul Wallenberg svéd diplomata születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett izraeli megemlékezésen.
    Rivlint "fölháborította a megdöbbentő hír", hogy Kövér részt vett a Nyirő József író emlékére tartott rendezvényen.
    "Ön úgy döntött, hogy részt vesz ezen az eseményen, és nyilvánosan kifejezi szolidaritását azzal a személlyel, akinek pártja a magyar kormányon keresztül együttműködött a német náci gyilkosokkal a zsidó nép kiirtását célzó program megvalósításában" - idézi Rivlin levelét az angol nyelvű izraeli újság.

MTI

2012. június 24., vasárnap

Ha cukorbeteg vagy rákos tanulja meg a viselkedési kódexet '

Egy hét múlva egyes gyógyszerek árának támogatásánál életbe lép a terápia eredményességén alapuló szabályozás. Így a jövőben a cukorbetegeknek és a prosztatarákban szenvedőknek gyakrabban kell orvosi felülvizsgálatra menniük.
A gyógyszerek támogatási rendszerébe tavaly egy egészségügyi salátatörvényben vezették be a "beteg-együttműködés" kifejezést, ez a beteg egészségügyi szakemberrel egyeztetett ajánlásoknak megfelelő viselkedését jelenti a gyógyszerszedés, táplálkozás és az életvitel területén.

A cukorbetegek és a prosztatarákban szenvedők gyógyszereinek támogatására vonatkozóan a terápia eredményességén alapuló új szabályozást egy április végén megjelent miniszteri rendelet rögzíti.

Az egészségügyi államtitkárság akkor az MTI érdeklődésére azt közölte: a rendeletmódosítás a cukorbetegek és a prosztatarákban szenvedő betegek kiemelt és emelt, indikációhoz kötött, támogatott gyógyszereit érinti.

Mint írták, a pontosítások biztosítják, hogy az inzulinkezelésre szoruló betegek "a terápiás fokozatosság elve" alapján jussanak hozzá az úgynevezett analóg inzulinkezeléshez.

Azt ugyanis egy évet követően július 1-jétől csak akkor lehet kiemelt támogatással rendelni, ha az orvos terápiás javaslatának betartása mellett a betegek elérik "a szakmai szabályok és a nemzetközi irányelvek alapján megkívánt szénhidrátanyagcsere-célértékeket".

Ez alól kivételt jelenthetnek a 18 éven aluliak, illetve azok a súlyosabb állapotú betegek, akiknél gyakori a vércukorszint csökkenése miatti rosszullét - tették hozzá.

A módosítás biztosítja annak feltételét is, hogy "a betegek szorosabb szakmai kontroll alatt legyenek", az eddigi egyéves időtartamról fél évre változik a szakorvosi javaslat érvényessége - írta az államtitkárság.

A Magyar Diabetes Társaság elnöke, Winkler Gábor úgy nyilatkozott: egyetértenek azzal rendelkezéssel, amely szerint a jövőben azoknak a cukorbetegeknek az analóg inzulinos kezelését támogatják, akiknek az állapotán az valóban javít, és ennek érdekében a beteg is megfelelően együttműködik.

A társaság elnöke elmondta, hogy egy cukorbeteg helyesen felépített kezelése tartalmazza, naponta mennyi szénhidrátot és milyen elosztásban fogyasszon. Vannak viszont, akik ezt nem követik, mert nem képesek a rendszeres életvitelre, és akkor esznek, illetve adják be maguknak az inzulint, amikor ahhoz "kedvük van".

Az orvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a cukorbetegeknél "elvárás a rendszeres vércukor-önellenőzés". Így ha valaki azt veszi észre, hogy vércukorértékei konzekvensen eltérnek a kezelési céltól, fel kell keresnie kezelőorvosát, hogy tisztázzák, mi lehet ennek az oka.

Az elnök szerint alapvetően jól átgondolt rendelkezés született, amelyet civil és szakmai szervezetekkel való egyeztetés előzött meg.
Forrás: 168ora.hu

Interjú egy férfivel aki nőnek érzi magát '

Szecsődi Karcsi nőnek érzi magát, de szerinte ettől még az élete nem változik. Az énekes első körben mellműtétre készül, idővel pedig - ahogy mondta - szeretné, ha a lelke a megfelelő testbe kerülne.

STOP: Egy budapesti meleg szórakozóhelyen dolgoztál egy ideig. Vannak még fellépéseid?

Szecsődi Karcsi: Egy évig dolgoztam fellépőként, de abbahagytam. Heti három alkalommal színpadra állni és mindig valami mást mutatni sok volt, úgyhogy azt éreztem, abba kell hagynom. Erről a színpadról lejöttem, de átkerültem egy másikra, erre-arra-amarra, hiszen most nem kötődöm állandó klubhoz. A fellépések mellett pedig dolgozom egy nigériai, fekete rapper fiúval. Nagyon tehetséges. Lesz egy közös duettünk, amin már dolgozunk és készül majd egy jó klip is hozzá, nagyon ütős, tipikus Nicki Minajos feeling.

- Ezek szerint továbbra is a zenei vonalon maradsz?

- Persze, abszolút. Attól még, hogy a külsőm, vagyis a testem változik, az életem marad. Most várnak rám operációk, de ugyanúgy az énekelés és az előadó-művészet az, ami miatt élek és nem tudom elképzelni enélkül.

- Estél már át valamilyen operáción?

- Sebészeti beavatkozásom nem volt még. Hormonkezelésen már átestem párszor: ez se nagy dolog, kapszulát kell beszedni, mintha valami vitamin lenne. Operációm tehát még nem volt, de most nagyon tervezem a mellműtétet, mert nem igazán nőnek a hormontól. Persze van egy pici, de nagyobbat szeretnék, mivel elég széles a hátam. Most normális külső a cél, aztán a későbbiekben meglátjuk.

- Szerinted ez fontos?

- Egy nőnél nem feltétlenül tartom jogosnak, amikor azt mondja, hogy mellek nélkül nem nőies. Nekem szükségem van erre, hogy minden külső vonásomra azt lehessen mondani, nőies. Lapos mellel, kisminkelt fiúként, hiába nőiesek a vonásaim. Ha viszont ott van két mell, akkor az utcán egyből ezt nézik meg és nem azt, hogy vajon igazi-e a hajam vagy sem. Részemről tehát fontos, de egyébként az összes barátnőmnek azt mondom, hogy egy nő akkor nő, ha természetes. Imádom azokat a nőket, akik fantasztikusan, természetesen szépek, mint például Jennifer Lopez. Én pont az ellentéte vagyok a kicsit plasztik feelingemmel, viszont az én helyzetem más.

"Nagyon tervezem a mellműtétet, mert nem igazán nőnek a hormontól"
Fotó: STOP/Leéb Ádám

- De nőnek érzed magad...

- Nem is érzem, hanem meg vagyok győződve róla, hogy nő vagyok. A testünk biológiai dolog, ami lebomlik, nemcsak ebből áll az ember. Gyerekkorom óta érzem, hogy nem fiú vagyok. Az, hogy mi van a lábam között, nem jelent semmit számomra, a barátaim számára sem és most már a családom számára sem: abszolút elfogadtak és mindenki azt látja, hogy most vagyok az, aki igazán vagyok, mert felvállaltam.

- Párod is van?

- Nincs. Most az az első, hogy magammal béküljek ki, magammal szerettessem meg ezt az új feelinget. De ki tudja? Próbálkozom, hiszen melyik nő nem vágyik arra, hogy ne egyedül aludjon és legyen valaki mellette? Meglátjuk.

- Tehát mellműtétre készülsz. Mik a terveid még?

- Szeretném a komplett átalakítást is. Szeretném, ha a lelkem a megfelelő testbe kerülne. 
Forrás : stop.hu

Miért megy Hoffmann Rózsa Brazíliába? Nincs pénz a közoktatásra?

Miért megy Hoffmann Rózsa Brazíliába?Nincs pénz az közoktatásra?Brazíliából kell hozzanak egyetemistákat? Miért kellett kizárni a magyar egyetemistákat a magyar egyetemekről? A magyar egyetemisták elmennek külföldre tanulni és lehet nem jönnek haza.De a hivatalos ok Hoffmann Rózsa úti céljának a magyar-brazil oktatás szorosabbra fűzése. Ez gyenge érv.A baj hogy Hoffmann Rózsa már nem népszerű.Csőd előtt a közoktatás?Hogyan érvelnek hivatalosan?
Megtudhattuk, hamarosan brazil egyetemisták lephetik majd el a magyar felsőoktatási intézményeket, a minisztériumnál azt állítják: egy ösztöndíj-program keretében évente ezer-ezerötszáz brazil hallgató érkezhet a hazai felsőoktatási intézményekbe Brazíliából.Forrás: stop.hu
Nem érezheti magát jól az államtitkár asszony,mert a Hallgatói Hálózat, az Oktatói Hálózat és Tanszabadságért hallgatói egy csinytevést hajtott végre ' Szerencsések hogy nem kaptak a fenekükre pálcával ezek a rossz egyetemisták. Ilyenekre nincs szüksége Magyarországnak ' Képesek voltak  ELÉGTELENT adni Hoffmann Rózsának' Ezt már nem lehet tűrni' Miért?Mert ezek az egyetemi hallgatók nem tanultak Erkölcstant.Jöjjenek Afrikából és Dél-Amerikából az egyetemisták,akik fizetnek is'

A Hallgatói Hálózat, az Oktatói Hálózat és a Hálózat a Tanszabadságért Hoffmann Rózsát értékelte
Fotó: STOP/Leéb Ádám

Az államtitkár asszony minden bizonnyal jobban érezhette akkor magát Brazíliában. Ugyanis június 14-én az őt foglalkoztató minisztérium előtt - mint ahogy arról mi is beszámoltunk - Závada Pál író és oktatói valamint hallgatói szervezetek képviselői átadták az államtitkárság képviselőinek Hoffmann Rózsa csupa elégtelen jeggyel ellátott bizonyítványát. Minden bizonnyal a köz- és felsőoktatás szereplőit tömörítő hálózatok is egyetértenének Ertsey Katalin megállapításával, miszerint az állam és az államtitkár asszony elsődleges feladata nem a fizetős diákok - finanszírozva az elvont forrásokat - iderángatása lenne, hanem a magyar hallgatók számára kéne nyitva tartani a felsőoktatást, hogy a fiataloknak ne kelljen elmenniük ebből az országból.
Forrás : stop.hu

A Nyirő-ügy miatt lemondták Kövér izraeli útját '

Nemzetközi botrány lett a Nyírő-ügy,mert Kövér László izraeli útját lemondta a Knesszet.Kövér László nem kívánatos személynek van tekintve a Nyírő-ügy miatt. Kezdődik Kövér László nemzetközi kálváriája? Megérte neki Nyírő?Hol lesz még nem kívánatos személyiség?
A Knesszet elnöke a Jerusalem Post információi szerint azt írta: „fölháborodással értesült arról a megdöbbentő hírről”, hogy Kövér részt vett Nyirő József „nácibarát író” emlékére szervezett rendezvényen.

Az Országgyűlés elnöke júliusban a svéd diplomata születésének századik évfordulójára rendezett emlékkonferencián vett volna részt az izraeli fővárosban.

„Ön úgy döntött, hogy részt vesz ezen a megemlékezésen, és ezzel nyíltan szolidaritást vállalt egy olyan személlyel, akinek a pártja, a magyar kormány keretein belül, együttműködött a német náci gyilkosokkal a zsidó nép megsemmisítésére irányuló programjuk megvalósításában.” – írja Kövér Lászlónak írt levelében Rivlin.

A Knesszet elnöke hozzáteszi: „bárki, aki ilyen eseményen részt vesz, nem lehetséges, hogy részese legyen annak a rendezvénynek, amelyen Raoul Wallenberg emlékének tisztelgünk, aki az emberiesség fáklyájaként zsidókat mentett, és aki szimbóluma a náci Németország és kollaboránsaik elleni küzdelemnek, akik egyikével Ön azonosságot vállalt és aki felé tiszteletét fejezte ki”.

Rivlin a jövő héten Németországba utazik, ahol részt vesz a Wannsee-konferencia évfordulóján rendezett eseményen és találkozik Angela Merkel német kancellárral valamint Joachim Gauck államelnökkel.

Úgy tudjuk, hogy az izraeli-magyar diplomáciai kapcsolatok újra történt fölvétele óta Kövér László az első olyan magyar közjogi méltóság, akit Jeruzsálem „nemkívánatosnak” nyilvánított.

A témához tartozik, hogy vasárnap 19.25-kor Elie Wiesel megszólal az ATV Szabad szemmel című műsorában.

atv.hu, Jerusalem Post, Morvay Péter

Orbán Viktor és a foci

Orbán Viktor nagy foci rajongó.Az utóbbi két évben soha nem látott pénz került a magyar sport asztalára.Reméljük,hogy lesz eredménye később.Orbán Viktor egész életét a foci határozza meg.A Femina újságban láthatnak képet és olvashatnak magyarázatot Orbán Viktor és a Foci cikkben ' 


Orbán Viktor miniszterelnök szenvedélyes focirajongó, és ebből nem is csinál titkot. Kedvenc magyar csapata a székesfehérvári Videoton FC.

Az utánpótlásképzés megfelelő hátterének biztosítása érdekében nyitották meg a Puskás Ferenc Futballakadémiát, a központot működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványban Orbán is tevékeny szerepet vállal.

2004-ben az ő 150 ezer forintos adományából alapították az akadémiát, és egy hatezer négyzetméteres területet is felajánlott. Az akadémia tavaly milliárdos állami támogatást kapott.

Gyerekkorában kisebb csapatokban játszott, 1999-ben lett a FC Felcsút igazolt játékosa, ahol ma is csapattag. Csatár poszton szerepel, mezszáma 2-es.

Orbán Viktor húszévesen a Szegény Dzsoni és Árnika című filmben egy focistát alakított, szövege nem volt. 2007 őszén Molnár Csaba vállalkozót váltva ő lett az amatőr labdarúgókat és több más szakágat magába foglaló Felcsút SE elnöke.

Programjában elsődlegesnek nevezte az utánpótlás-nevelés fellendítését. Ezenkívül megígérte, hogy a fiatal tehetségek mellett törődni fognak az öregfiúkkal, a lánycsapattal és a női kézilabdacsapattal is.

Orbán Viktor tavaly májusban Angela Merkellel tárgyalt, előtte a Hertha BSC-hez is ellátogatott. A miniszterelnököt Michael Preetz ügyvezető mellett Dárdai Pál fogadta a stadionban.
 
Orbán egy Hertha-dresszt kapott ajándékba, amiért egy Puskás-mezt adott. A pepsifoci.hu információi szerint Dárdai ezt követően körbevezette a miniszterelnököt a stadionban és az edzőközpontban, a 70 ezres aréna gyepén egy kis labdázásra is sort kerítettek a felek.

Orbán Viktor a Parlamentben Kovács Péter Petikét, aki az első magyar freestylefoci-világbajnok. Kovács Péter trükköket mutatott a miniszterelnöknek, amiket Orbán megpróbált elsajátítani.

A miniszterelnök ledobta cipőjét, és úgy dekázgatott. Ilyesmit ritkán látni a Parlament udvarán.
Forrás : femina.hu