2011. június 20., hétfő

Furcsa egyházak várnak elfogadásra | barikád.hu - Döntsd el, melyik oldalon állsz!

 Hippipünkösdisták, amerikai gyökerű adventisták, a Hit Gyülekezete az elfogadandó vallások között az új törvénytervezetben. A szcientológusok lehet, hogy kimaradnak.
Benyújtották az Országgyűlésnek a lelkiismereti- és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslatot.
A javaslatot négy kereszténydemokrata politikus Lukács Tamás, Vejkey Imre Varga László és Harrach Péter jegyzi. A tervezet bevett és elismert felekezetnek említi, a Magyar Katolikus Egyházat, a Magyarországi Református Egyházat, a Magyarországi Evangélikus Egyházat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget, a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita Hitközséget, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegyét, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátusát, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyházat, a Magyarországi Román Ortodox Egyházat, az Orosz Ortodox Egyház Moszkvai Patriarchátusát, a Magyarországi Unitárius Egyházat és a Magyarországi Baptista Egyházat.
A javaslat felsorolja a jelentős közcélú tevékenységet ellátó egyházakat, amelyekkel a kormány megállapodást köt. Ezek név szerint, a Magyarországi Metodista Egyház, a Magyar Pünkösdi Egyház, a Hetednapi Adventista Egyház, az Erdélyi Gyülekezet, a Hit Gyülekezete, az Üdvhadsereg Szabadegyház, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége.
A melléklet további 23 egyházat sorol fel, amelyek országos lefedettségűek, illetve világvallásokhoz kötődnek és jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeznek; ezeknek elismert vallási közösségekké való nyilvánítását szorgalmazza. Közöttük szerepelnek egyebek mellett a mormonok, buddhista és iszlám vallási közösségek, a nazarénusok, a Jehova Tanúi és az anglikán egyház is.
A tervezet viszont Szcientológia Egyházat nem említi.
Az egyházak között meglehetősen érdekes közösségeket is fellelhetünk. A második kategóriába tartozó Hetednapi Adventista Egyház hazai közössége itthon, ezidáig nem mutatott romboló hatást, emellett ők is a világvégére készülnek folyamatosan, ám az amerikai adventista közösségek közül nem egyben követtek el rituális, tömeges öngyilkosságokat.
A harmadik csoportban található a Golgota Keresztény Gyülekezet, amelynek amerikai megfelelője a Calvary Chapel egyház. Ez a gyülekezet kezdetben Jézus-mozgalom néven indult, az 1960-as évek hippipünkösdista irányzata volt az Amerikai Egyesült Államokban. E mozgalom főbb jellegzetessége volt, hogy olyan, korábban drogfüggő hippiket toborzott, akiket a karizmatikus kereszténység gyakorlására vezetett. A mozgalom követői kommunákban éltek. A legtöbb egyház az Egyesült Államokban visszautasította a Jézus-mozgalom követőit, ám Chuck Smith a mai Calvary Chapel mozgalom létrehozója viszont támogatta őket.
Charles Manson „Család” nevű hippipünkösdista gyülekezete is a Calvary Chapel tematikáját alapul véve jött létre. Mint ismert ennek tagjai Manson felbujtására több brutális gyilkosságot hajtottak végre. Charles Manson egyébként börtönévei alatt szcientológiát is tanult.
Szintén érdekes közösség a Győrben tevékenykedő Keresztény Család Gyülekezet. Vezetője Jon A. Palmer. Az újkeresztényi vonásokat mutató vallásban is fontos az adományok szerepe, ugyanis honlapjukon is hallható hangfelvételek tanúsága szerint ennek fejében plusz áldást kapnak a hívek. A vallási közösség saját oktatási intézménnyel is rendelkezik. A Fundamentum Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a vallási közösség alapelvei mentén folyik a nevelés, oktatás.
A sarkalatos törvényekkel összefüggésben Mirkóczki Ádám a Jobbik országgyűlési képviselője fejtette ki véleményét honlapunknak.
„Alapvetően kijelenthető, hogy egy rendkívüli káosz uralta területen próbál rendet teremteni a törvényjavaslat, de azt nem teszi alaposan, sőt ennek ellenkezője tapasztalható. A kapkodás és a felületes kidolgozás, valamint a sok helyütt ellentmondásokat tartalmazó előterjesztés arról tanúskodik, hogy kellő mértékű szakmai egyeztetést nem folytattak, sokkal inkább gazdasági lobbik és politikai paktumok eredménye ez a javaslat. Szánalmas és teljes mértékben elfogadhatatlan az a logika, hogy a tartalmi és minőségi szempontok helyett, a kvantitatív kritériumok dönthetnek a jövőben a különböző egyházak bejegyzéséről. Ennek ékes bizonyítéka a kritériumként állított 1000 tag és 20 évet meghaladó működés. Ilyen kritériumok szerint 2000 évvel ezelőtt, Jézus Krisztus sem alapíthatta volna meg egyházát. Ez egy olyan "kapu", amely adott esetben lehetőséget teremt a destruktív szekták előtt és fordított esetben kizárhat valóban jószándékú, építő jellegű, valós hitéletet folytató vallási közösségeket. Nem tudni, hogy hol, kik, mikor és nem utolsó sorban, milyen alapon döntöttek például az automatikusan regisztrált "jelentős közcélú tevékenységet ellátó egyházak", kategóriájába bekerülő egyházakról, amelyekkel a kormány megállapodást köt. Itt találhatjuk ugyanis bizniszszekták csúcsát, a Hit Gyülekezetét Az emberjogi bizottság ülésén az indok az előterjesztők szerint, az volt, hogy valóban hitéleti tevékenységet végez és közhasznú intézményeket tart fenn a Németh Sándor vezette gyülekezet. Kérdem én: ha egy sátánista szekta, amely a maga módján szintén "hitéleti" tevékenységet végez és saját célra iskolát és különböző szociális intézményeket működtet akkor szintén odakerülhet!? Nyilván nem. Ezzel a szélsőséges példával úgy gondolom, hogy meg is világítottam, hogy miért elsődleges a minőségi és a tartalmi vizsgálat a formaival és jogival szemben. A Jobbik a maga részéről megteszi a szükséges módosító indítványait, de az már most jól látszik, hogy nem lesz "sétagalopp" a törvény általános- és részletes vitája.” – nyilatkozta Mirkóczki Ádám a barikad.hu-nak.

Forrás : Furcsa egyházak várnak elfogadásra | barikád.hu - Döntsd el, melyik oldalon állsz!

2011. június 17., péntek

Kommentár nélkül :Fellebben a titok: az Opus Dei állhat a kormánypárt mögött '

                  Az egyházak beszervezése

                     Jakab Attila a nagy átrendeződésről

A számos nemzetközileg elismert kötetet jegyző vallástörténész a Fidesz egyházpolitikájáról szóló tanulmányában úgy véli: az egész társadalom életét befolyásoló egyezség született Magyarországon. Az állam a történelmi egyházakat anyagilag támogatja, cserébe elvárja, hogy legitimálják a hatalmát – és persze 2014-ben is választási győzelemhez segítsék a jelenlegi kormánypártot. LAMPÉ ÁGNES interjúja.
- Ön azt írja: az egyház a demokratikus országokban rég elveszítette társadalomformáló szerepét. Így lenne Magyarországon is?

– Magyarország szerintem már nem demokratikus, hanem autoriter társadalom. Minden a hatalomról és a pénzről szól, az emberek, az „alattvalók” pedig gyávák, mert az ezeréves szolgaság képmutatásra szoktatta őket. A mechanizmus egyszerű: az állam pénzzel támogat bizonyos egyházakat, ennek fejében elvárja, hogy azok legitimálják és támogassák a politikai hatalmát, konszolidálják a társadalmat, tompítsák a frusztrációkat és az elégedetlenséget.

- Ez a recept ma már aligha működőképes.

– Nagyon is az. Épp azért, mert szerintem a mienk nem demokratikus társadalom. Az értelmiség pedig nem a valóságban, hanem az önmaga által konstruált világban él, ideákat kerget, nem látja, mi történik valójában. Fogalma sincs arról, hogy például egy villanyszerelőnek sokkal fontosabb, hogy kenyeret adjon a családjának, mint a jogállam vagy a szólásszabadság eszméje.

- Ön elitváltásról és gazdasági polgárháborúról értekezik, „amelynek tétje az erőviszonyok tartós átrendezése, a társadalom hosszú távú, totális ellenőrzése”. Mit jelent mindez a mindennapokban?

– A hatalom lojális, megbízható káderekkel tölti fel az összes döntéshozói pozíciót. Úgy látom, hogy a párt első embere már szinte isteni vezér, az önkény megtestesítője, a hatalom forrása. Azt ugyan még nem mondták ki, hogy a hatalma Istentől származik, de egyre többen éreznek hasonlót.

Kovalovszky Dániel felvétele


- Nem véletlen, hogy Orbán a kormányprogramról szóló felszólalását ezzel zárta: „Soli Deo Gloria”, azaz egyedül Istené a dicsőség.

– A jobboldalt szakrális, vallási retorika hatja át. Ez egyfajta kódolt beszéd, amelyet a magyar liberális értelmiség nem ért, mert gőze sincs a kereszténység történetéről. Egy demokratikus jogállam miniszterelnöke húsvéti üzenetet küldött a néphez! Belegondolt ebbe valaki? Amelyben ráadásul átírta a keresztény dogmatikát, hiszen a Krisztusba mint Megváltóba vetett hit központi elem helyett újjászületésről beszélt.

- Aligha rejlett mindez a szavai mögött. És még mindig nem értem, hogyan lehet ezzel a retorikával „totálisan ellenőrizni a társadalmat”.

– A társadalmi és az üdvtörténeti sík összemosódik. Nézzük például az állam jóvoltából hamarosan történelmi egyházzá emelkedő Hit Gyülekezetét, amely szerint elsődleges feladat a sikeres földi életben felfedezni az üdvösségre való eleve elrendeltség jeleit. Ezért markáns náluk a kiválasztottság tudata, amit a gazdasági és társadalmi pozíció jelez. A szegénységet pedig elítélik. Úgy vélik, ők a felelősek a sorsukért, nem a torz társadalmi struktúrák, nem az egyenlőtlenség. Inkább az, hogy „nem akarnak dolgozni”, „alkalmatlanok”, „lusták”.

- Az új alaptörvény preambulumában az szerepel: „Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.” Mi ennek a jelentősége?

Magyar Kurír
Orbán Viktor és Szent Jobb


– Ez nem más, mint az állam és az egyház összeolvasztásának deklarálása.
A nagyközönség a kereszténységen a katolicizmust érti, miközben a katolikus egyház I. Istvántól Kádár Jánoson át a mai napig nem a nemzet, hanem a mindenkori politikai hatalom oldalán állt. Mivel az egyház teológiailag csak semmitmondó üzeneteket képes megfogalmazni a társadalom számára, rájött: úgy tud rátelepedni az emberekre, ha ráteszi a kezét a szociális szolgáltatások teljes spektrumára, egészségügyre, betegellátásra, hajléktalanellátásra, oktatásra, médiára.

- Szászfalvi László egyházügyi államtitkár nyilatkozta, hogy „a Gyurcsány-korszak egyházellenes és koncepciótlan politikájának vége”.

– Közhely. Bevett jobboldali toposz, hogy a komplett balliberális oldal egyház- és vallásellenes, a Gyurcsány-kormány pedig különösen az volt. Ha a katolikus egyháznak nincs pozitív mondanivalója, a legkönnyebb megoldás, ha áldozatként mutatja be magát. Nem versenyez a vallási piacon, hanem a hatalom segítségével kívánja maga alá gyűrni a társadalmat.

- Azt is írja: fundamentalista, valláserkölcsi konzorcium létrehozása zajlik a szemünk előtt. Megmagyarázná?

– Ebben a folyamatban nem a katolikus egyház, hanem a politikai szervezete, az amúgy gyakorlatilag nem létező párt, a KDNP vesz részt. Vezetői és tagjai a kereszténységet elsősorban a szexuál-etikával azonosítják. Szerintem mögöttük nem a katolikus püspöki konferencia, hanem inkább a katolikus egyház nemzetközi pasztorális intézménye, a feudális, patriarchális keresztény felfogást képviselő Opus Dei állhat. A szervezetnek erős regionális központja van Magyarországon. Alapfilozófiája szerint a társadalmat nem alulról kell evangelizálni, hanem felülről, a politika és az elit befolyásával. Ami patriarchális, tekintélytisztelő, a középkori szexuáletikára épülő erkölcsi rendet jelent. Orbánék a katolikusok, reformátusok, evangélikusok és a judaizmust képviselő Mazsihisz mellett – mivel az ortodoxok és az unitáriusok nem számítanak „történelminek” – valószínűleg a történelmi egyház rangjára emelik a Köves Slomó féle, 2004-ben alakult fundamentalista Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséget és a Hit Gyülekezetét is. Így lesz teljes a kör. És a „történelmiek” kapják majd a pénzt és a támogatást. Azzal pedig, hogy a Hit Gyülekezete is belép a „konzorciumba”, az általa ellenőrzött média betagozódik a mainstreambe, és szállítja a felső középréteg azon szeletét, amelyet a KDNP képtelen volt elérni.

- Szép kis összeesküvés-elmélet arról, hogy középkori rend alakul a 21. századi Magyarországon.

– Nézze, minden hatalom működtetéséhez ideológia kell. A Fidesznek viszont többre volt szüksége, hiszen a nacionalizmus nem az. A fundamentalista valláserkölcs – a melegek elítélésével, az abortuszellenességgel, a patriarchális családmodellel és a többivel – kiválóan alkalmas erre a célra.

- Miből gondolja, hogy a társadalmon keresztülverhető ez az „új rend”?

Magyar Kurír
Máfi Gyula veszprémi érsek fogadja a miniszterelnököt


– A társadalom nyolcvan százaléka képtelen mit kezdeni olyan eszmékkel, mint szabadság, jogállam vagy jogegyenlőség. Csak az érdekli: legyen kenyér, virsli, esetleg egy üveg sör. Amúgy pedig sodródik. Emlékszik, Orbán hogyan fogta meg a magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos kérdést? Nem azt mondta, hogy az emberek maguk döntsenek, visszalépnek-e az állami pénztárba, vagy sem, hanem hogy aki maradna, annak kell választania. Tudta, hogy a kilencven százalék nem tesz semmit, csak sodródik. Magyarország így nem a Nyugathoz, hanem a Kelethez tartozik. A gondolkodásunk észak-balkáni, bizánci struktúrájú, ahol a szó értéktelen, és mindennek az ellenkezője igaz. Persze fontos, hogy megőrizzük a jogállamiság látszatát, de ez nem lehet akadálya a politikai akarat megvalósításának. És mondok még valami erőset: az Orbán-rendszer gondolkodásmódját a nemzetiszocialista Carl Schmitt politikai teológiája határozza meg. Érdemes utánaolvasni! Lényege, hogy az erkölcsnek nincs köze se politikához, se joghoz, és minden jogszerűvé tehető. Végső cél a társadalom totális ellenőrzése. Ehhez kell az egyház, amelynek az a szerepe, hogy megdolgozza az embereket.

- Mi a végcél mindezzel?

– A Fidesz az egyházak segítségével terelné a szavazófülkébe az embereket, hogy 2014-ben megnyerje a választást.

Jakab Attila egyetemi tanulmányait a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán kezdte. 1990 és 1998 között a strasbourg-i Marc Bloch Egyetem Katolikus Teológia Karán tanult, és doktorátust (PhD) szerzett. 1998 és 2002 között a genfi egyetemen dolgozott. Több hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. A Peter Lang berni kiadónál a „Christianismes anciens” (Ókereszténységek) sorozat társszerkesztője, a Genfi Nemzetközi Geopolitikai Tanulmányi Központ tudományos munkatársa.
 
kareszka.blogter.hu