2010. december 27., hétfő

Tőkés László .

                   Tőkés  Lászlót  a  Királyhágómelléki  volt  református  püspököt  nem  kell  bemutatni.Az    1989-es  romániai  forradalom  hőse  volt. Tőle  indult  el  a  forradalom.A  világ  megjegyezte  a  nevét.Nagy  volt  a  sikere  bárhová  is  ment.
                  De már  nem  püspök.Csak  megtürt  lakója  a  nagyváradi  püspökségnek  és  csak  egy  református  lelkész  az  egyik  nagyváradi  református  gyülekezetben.De  csak  ritkán tud  jelen  lenni  a  gyülekezetben,mert  az  Európai  Parlament  alelnöke  és  az  EMN  - Erdélyi  Magyar  Néppárt-  alapitója.Az  elmúlt  hónapokban  a  neve  szerepelt  az  újságok  cimlapján,mert  a  felesége  válik.Az  ok  : erkölcstelenség. 
                  Nagyon  jó ha megnézzük  az  életrajzát  Tőkés  Lászlónak.Igen ,ő  egy  ünnepelt   magyar  személyiség  volt. De  felnőtt  egy  új  nemzedék,akik  kevésbbé  ismerhetik  Tőkés  László  életét.

                 Tőkés  László  kiemelkedő  szerepe  az  1989-es  romániai  forradalomba  elvitathatatlan.  Számomra  volt  néhány  kérdés  Tőkés  Lászlóval  kapcsolatban.Csak  részleges  válaszokat  kaptam.Tiszteletbe  tartva  a  személyes  jogokat  ,nem  is  irom  le  az  összes  kérdést, csak  néhányat ,  de  moderálva :

Hogyan  tudott  Tőkés  László  nyilatkozni  a  Panorámának  rendszeresen ,mikor  a  Szekú- Securitate-  mindenkit  megfigyelt  aki  a  határon  belépett  az  országba  ?
Választ    az  egyik  volt  vámostól  kaptam :  A  Panorámának  diplomata  útlevele  volt.Igy  nem  lehetett  ellenőrizni  a  határon ' Én  csak  mosolygtam  a  válaszon ,mert  hány  diplomatát  utasitottak  ki  Romániából   1989  előtt '  Sokat ' Igaz,hogy  1989  december  előtt  a  Panoráma  Persona non  grata  lett,vagyis  nem  kivánt  személy. Az  egyik  kollégám  elkezdte  szidni  a  kommunistákat, 10  perc  múlva  megjelent  a  Szekú  és  elvitte.Néhány  hónapig  nem  tudott  dolgozni.De  megjegyzem,hogy  Tőkés  barátját  az  egyik  erdőben  találták  meg  felakasztva.Az  ok :  öngyilkosság.Mások  mást  mondtak  akkor.

A  Szekú  miért  hagyta  Temesváron  az  embereket  ősszegyülni  Tőkés  háza  előtt ? A  Szekú  kiméletlenül  felszámolta  azokat  a  csoportokat  aki  lázitani  akartak.Megjegyzem : A  Zsil  völgyi  demonstrálókat , valamint  a  brassói  demonstrálókat  hosszú  évekre  bezárták  és  megnyomoritották.
Válasz :  Az  egyik  román  csatorna  B1  Nașul - Keresztapa-  adásaiban kaptam  meg,melyben  be  lett  bizonyitva,hogy  1989  decemberében  szovjet- orosz- kémek  tartózkodtak  Románia  területén.Számuk  bizonytalan: több  ezertől ,több  tizezerig  terjedt.Először  Iași-ban  próbálkoztak  megdönteni  a  Ceaușescu  rezsimet ,de  nem  sikerült.Majd  Szatmáron  próbálkoztak,de  ott  sem  sikerült.De  közbejött  a  temesvári  események  és  oda  összpontositották  az  erőiket. A  Tőkést  körül  vevő  tömegben  ők  is  ott  voltak.Ezért  a  Szekú  nem  mert  oda  menni,mert  tudták,hogy  komolyabb  ellenálásba  ütköznek.Sok  volt  az  ismeretlen  holttest,melyeket  gyorsan  Bukarestbe  vittek  és  elégeték  őket.Kik  voltak  ezek ? A  mai  napig  senki  nem  kereste  őket  '

             Van  több  kérdésem  ,de  nem  folytatom,inkább  olvassák  el  az  életrajzát  és  egyébb  hasznos  információkat  Tőkés  Lászlóról.De  Tőkés  László  megmaradt   a  forradalom  hősének.Ezt  nem  veheti  el  senki  tőle ' A  Forrás  anyagot  is  elolvashatják '

Tőkés László
Tőkés László 2007.JPG
Született Kolozsvár, Románia
1952. április 1. (58 éves)
Nemzetisége magyar
Foglalkozása politikus, lelkész
Tőkés László hivatalos oldala


Tőkés László (Kolozsvár, 1952. április 1. – ) református lelkész, az 1989-es romániai forradalom hőse, 1990-től 2009-ig a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke, 2007-től európai parlamenti (EP) képviselő, 2010-től az EP egyik alelnöke.

Életpályája 

Szülei Tőkés István és Vass Erzsébet. Nős, felesége Joó Edit. Két fiuk (Máté és Márton) és egy lányuk (Ilona) van.
Tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte 19711975 között. Ezután 1984-ig Brassóban, majd Désen volt református segédlelkész. Az állami és egyházi hatóságokkal szembeni ellenállása, egyházi és kisebbségi természetű kritikai munkássága miatt törvénytelenül kizárták a papság köréből. 19841986 között 25 hónapig munkanélküli volt.
1986-ban Temesváron lett segédlelkész, majd rendes lelkész. 19881989 között az egyházi állapotokat és a romániai falurombolást bíráló megnyilatkozásaiért folyamatosan zaklatták. 1989-ben az állami és egyházi hatóságok pert indítottak ellene, megfosztották szószékétől, és a szilágysági Menyő községbe száműzték. Az eseményről tudósított a Magyar Televízió Panoráma című műsora, ezáltal a temesvári magyarság, amely tudta fogni az MTV-t, értesült a döntésről. Ez később kulcsfontosságúnak bizonyult, mivel az erőszakos kilakoltatás ellenében védelmére kelt hívek és a hozzájuk csatlakozó temesváriak megmozdulása robbantotta ki a romániai forradalmat. 1990-ben, a forradalom után rövid ideig a Nemzeti Megmentési Front tagja volt. A tagságról később lemondott, többek között a marosvásárhelyi fekete március következtében is.
Ugyanebben az évben megválasztották a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökévé, valamint a Romániai Református Egyház Zsinatának társelnöke lett. 1990–2004-ig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tiszteletbeli elnöke volt; 1996-ban a Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnökévé választották.
1999-ben megalapította a Partiumi Keresztény Egyetemet, amelynek elnöki tisztét töltötte be. 2003-tól az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Szerepe az 1989-es romániai forradalomban

A temesvári református templom falán két tábla található, melyeken két módon írva egyazon dátum szerepel: „1989 XII 15” és „15 XII 1989”. E két tábla együtt négy nyelven adja hírül a világnak a hely s a nap történelmi jelentését. A négy szövegből a magyar nyelvű a következő: „Innen indult a diktatúrát megdöntő forradalom.” Tőkés László lelkész és a temesvári ökumenikus Gyülekezet fejében és szívében kezdődött e forradalom.
1989. december 16-án a román titkosrendőrség, a Securitate emberei kivonultak, hogy Tőkést – a hatóságokkal együttműködő akkori nagyváradi református püspök beleegyezésével – egy szilágysági kis faluba deportálják, de egyházának tagjai – és számos román anyanyelvű szimpatizáns – körbeállták a lelkészi hivatalt és házat, majd kivonultak Temesvár központi terére, az Opera térre. Ekkor a tiltakozás már tömegméreteket öltött, és a deportálás elleni megmozdulásból átalakult a kommunista rezsim elleni tüntetéssé. A helyi pártvezetés elrendelte, hogy a katonák lőjenek a tömegbe, de ezt a tisztek megtagadták, és átálltak a tömeg oldalára. Ezzel megkezdődött a kommunista vezetés eltávolítása, egyben az 1989-es romániai forradalom is, amely egy héten belül győzedelmeskedett, és a Ceauşescu-házaspár rögtönítélő bíróság elé állításával és kivégzésével ért véget.

Politikai szerepvállalása

Tőkést az 1989-ben megalakult RMDSZ tiszteletbeli elnökének választották a forradalmat követően.
Az 1990-es évek elején a román hatalom komoly erőfeszítéseket tett lejáratására, népszerűségének letörésére.
Az 1990-es évek elején az amerikai Project on Ethnic Relations (PER) szervezet a Fekete-tenger partján fekvő Neptun üdülőhelyen titkos találkozót szervezett a romániai magyarság és a román hatalom képviselői között. Az RMDSZ részéről Borbély László, Frunda György és Tokay György jelentek meg, felhatalmazás nélkül, és tárgyaltak, majd titkos megállapodást kötöttek.[forrás?] Tőkés László ez ellen tiltakozott.
A 1990-es években sokszor felemelte a hangját a forradalom alatt történtek kivizsgálása érdekében. Megalapította a Partiumi Keresztény Egyetemet, amely akkoriban az egyedüli magyar felsőoktatási intézmény volt Erdélyben (s amely nemcsak vallásoktatókat, hanem közgazdászokat, nyelvtanárokat is képez). 1996-ban felemelte a hangját az RMDSZ kormánykoalícióban való részvétele ellen. A 2000-es romániai parlamenti választások előtt arra szólította fel a magyarságot, hogy ne szavazzanak az RMDSZ-re.
2002-ben beperelte az RMDSZ-t a bukaresti bíróságon, mert az RMDSZ vezetősége és miniparlamentje a kongresszus korábbi elhatározását figyelmen kívül hagyva, elszabotálta a(z erdélyi magyar) belső választások kiírását.[forrás?]
2003-ban az RMDSZ szatmárnémeti kongresszusán a tiszteletbeli elnöki tisztség eltörlése mellett döntött a szövetség. Ezután megszervezte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot (EMNT), amely a különböző autonómia formák elérését tűzte ki céljául, és meghívta az RMDSZ-t mint a politikum képviselőjét, hogy a civil szervezetekkel és egyházakkal együtt vegyen részt a Nemzeti Tanács munkájában.
Később a Kárpát-Medencei Magyar Autonómia Tanács szervezésében is részt vett.
2004-ben harmadik, és egyben utolsó püspöki mandátumát nyerte el, újabb 6 évre. 2004 őszén, mint az EMNT elnöke közvetíteni próbált az RMDSZ és az erdélyi Magyar Polgári Szövetség között, a parlamenti választás előtti kiegyezés érdekében.
2007-ben a romániai EP-választások során a szavazatok 3,44%-át szerezte meg, ezzel bejutott az Európai Parlamentbe. Az Európai Néppárthoz való csatlakozását a szintén néppárti PD-L-es román és az RMDSZ-es képviselők azonban megakadályozták, így végül az Európai Zöldekkel együttműködő Európai Szabad Szövetség (EFA) nevű csoportba lépett be és az Európai Zöldek – Európai Szabad Szövetség frakció tagja lett.
2008-ban szintén megpróbál közvetíteni a Magyar Polgári Szövetség mellett közben megalakult Magyar Polgári Párt és RMDSZ között, hogy a magyarságnak egységes, erős képviselete lehessen a román parlamentben, ismét sikertelenül.
A 2009-es romániai EP-választásokon megint mandátumot szerzett, ezúttal mint az EMNT és az RMDSZ közös jelöltje. Ezután az Európai Néppárt frakciójának tagja lett. 2010 júniusában az EP-alelnöki posztjáról leköszönő Schmitt Pál utódjául jelölte a Fidesz, majd az Európai Néppárt frakciója meg is választotta.
2010 októberében egy új romániai magyar párt megalapításának ötletét vetette fel.


Egyéb 

Tőkés László nevét viseli a Tőkés László Alapítvány, amely a Tőkés László-díjat ítéli oda.
2010 március végén felesége, Tőkésné Joó Edit a nagyváradi bíróságra benyújtotta a válókeresetet hűtlenségre hivatkozva.
2010 októberében kiderült, hogy EP-alelnökként többször közbenjárt egyik fia érdekében.

Díjai, tagságai 


Művei 

  • „Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság”. Válogatás Tőkés László igehirdetéseiből 1986–1990 (Református Kálvin Kiadó, 1991)
  • „Ideje van a szólásnak”. (Püski Kiadó, 1993)
  • Remény és valóság. Összegyűjtött írások (Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2006)

Jegyzetek 

  1. Tőkés László: Temesvár ostroma 1989. Budapest, 1990. IV. képtábla.
  2. Mandics György: Temesvári Golgota. Budapest, 1991.; Második, átdolgozott kiadás: A manipulált forradalom. Arad, 2009. pp. 13-45.
  3. Tőkés László az Európai Parlament új alelnöke – Fn.hu, 2010. június 15.
  4. Új hazai magyar párt alakulhat (Tőkés László alternatívát javasol) – Háromszék.ro, 2010. október 4.
  5. Hűtlenség miatt válna Tőkés László feleségeOrigo, 2010. március 29.
  6. Igen kínos – Tőkés László különös közbenjárásaiNépszabadság, 2010. október 24.
  7. Tőkés László: Tőkés László - önéletrajz. tokeslaszlo.ro. (Hozzáférés: 2010. december 6.)

Külső hivatkozások                 Tőkés  László  a  politikában.

             Polgárok Brüsszelben

 

Európában nem földrajzi kiterjedésükkel mérik az egyes országokat. Íme, Luxemburg is milyen „liliputi" ország – mégis, a kezdetek óta, mint az Európai Közösség egyik alapító állama, milyen fontos szerepet tölt be az Unió életében.
Tőkés László szerint ennek kapcsán gondoljunk Erdélyre, melynek nagysága sokszorosa Luxemburgnak, közelebbről erdélyi magyarságunkra, mely szintén többszöröse Luxemburg lakosságának, s ebből erőt meríthetünk jövőnkre nézve, az egyesült Európában.
Amiként Umberto Eco írja: „Európa nyelve a fordítás" ("The language of Europe is translation"). A fordítás egyrészről egymás nyelveinek „lefordítását" jelenti, másrészről pedig ezen folyamat hasznos eredménye kultúráink, problémáink kölcsönös megismerése, megértése.
Az Európai Parlamenti képviselőknek biztosított lehetőségével élve Tőkés László, az erdélyi magyarok európai képviselője szeptember 22–24. között 45 fős látogatócsoportot hívott Brüsszelbe. (Egyébként ez év elején a Partiumi Keresztény Egyetem és a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem vezetői és tanárai jártak Strasbourgban, szintén Tőkés László meghívására.) A mostani utazócsoportban olyan közéleti szerepet vállaló erdélyi személyiségek és közéleti emberek vettek részt, akik az erdélyi polgári-nemzeti oldalon fejtik ki tevékenységüket, s az őszi EP- választásokon is aktív szerepet vállaltak a kampánymunka során. Erdély minden kisrégiója, illetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Magyar Polgári Párt, a Székely Nemzeti Tanács és az „Unió, Erdéllyel!"-kampány területi vezetői kaptak helyet csoportban. A népes küldöttség tagjai betekintést nyertek az Európai Parlament munkájába, részt vettek az EP plenáris ülésén, és meglátogatták az Európai Parlament brüsszeli és luxemburgi központját. Erdélyi képviselőnk brüsszeli irodája több találkozót szervezett a látogatócsoportnak. A magyar néppárti delegáció részéről alkalmuk nyílt találkozni Schmitt Pál, Gál Kinga és Schöpflin György képviselőkkel. Szintén találkoztak Erna Hennicot-Schoepges luxemburgi képviselőasszonnyal, aki nemrég Nagyváradon tartott nagysikerű előadást Ionel Pantea társaságában. Képviselőnk frakciótársaival, Mikel Irujo Amezagaval, Baszkföld képviselőjével és Ian Hudghtonnal, a Skót Nemzeti Párt vezetőjével az önrendelkezési jog kérdéseiről beszélgethettek.
Tőkés László, az Európai Szabad Szövetség (EFA) frakciójának tagjaként bevezető beszédében szívélyesen üdvözölte a látogatókat. Mielőtt átadta volna a szót a luxemburgi képviselőasszonynak, felhívta a figyelmet arra, hogy Európában nem földrajzi kiterjedésükkel mérik az egyes országokat. Íme, Luxemburg is milyen „liliputi" ország – mégis, a kezdetek óta, mint az Európai Közösség egyik alapító állama, milyen fontos szerepet tölt be az Unió életében. Ennek kapcsán gondoljunk Erdélyre, melynek nagysága sokszorosa Luxemburgnak, közelebbről erdélyi magyarságunkra, mely szintén többszöröse Luxemburg lakosságának, s ebből erőt meríthetünk jövőnkre nézve, az egyesült Európában – mondta Tőkés László
Erna Hennicot Schoepges néppárti képviselőasszony az erdélyi és a luxemburgi nép közös történelmi múltjára mutatott rá. A XII. században ugyanis Luxemburgból sokan vándoroltak át Erdélybe, és nyelvjárásukat egészen az utóbbi időkig beszélték Szászföldön.
A képviselőasszony kiemelten fontosnak tartja az Európai Emberjogi Charta irányelvét, miszerint minden népcsoportnak jogában áll anyanyelvét gyakorolni, identitását megtartani, és ha hátrányos megkülönböztetésben lenne részük, akkor joguk van tiltakozni. Kitért többek között arra is, hogy a romániai Leonard Orban többnyelvűségért felelős biztosnak sok, a romániai kisebbségekkel kapcsolatos kérdést tettek fel, melyekre a képviselő mindig „korrekt" választ adott, azonban a konkrétan felvetődő – erdélyi – kérdésekben kerülte az állásfoglalást, arra hivatkozva, hogy ő mint az Európai Unió biztosa az egész Unió érdekeit hivatott szem előtt tartani, így hát országa ügyeibe nem avatkozhat bele.
Hennicot asszony arról is megemlékezett, hogy Luxemburg náci megszállása idején nyelvük használata be volt tiltva, és csupán 1984-ben vált a luxemburgi a nemzet hivatalos nyelvévé.
A Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Esztendejét tatjuk idén, melynek legfőbb célja hogy, egymás kultúráit minél jobban megismerjük – tette hozzá a képviselőasszony.
Schmitt Pál, az Európai Néppárt Magyarországi Küldöttségének elnöke humoros hangvételű beszédében nagy elismeréssel szólt Tőkés László püspökről. Nagy örömmel jegyezte meg, hogy erdélyi képviselőnk igen gyorsan be tudta „lakni" a parlamentet, és töretlen lendülettel, nagy hatásfokkal folytatja már régóta megkezdett munkáját. Az országhatárok eltűnése új lehetőségekkel kecsegtet bennünket, rajtunk, magyarokon múlik, hogy élünk-e velük.
Sport és oktatás – egyebek mellett – ezek szükségeltetnek egy egészségesen működő társadalom kialakításához, továbbá ezek integráló szerepe is jelentős – mondta Schmitt Pál.
Az erdélyi származású Gál Kinga Néppárti képviselőasszony gratulált az erdélyi csoport áldozatos kampánymunkájához. A jelenlegi kisebbségi problémák megoldásának útját a világos és egyszerű kommunikációjában látja. Az autonómia ugyanis nem egy „ördögtől való dolog". Mind Romániában, mind az Európai Unióban logikus, tiszta beszédre lenne szükség. Le kell bontani az autonómia kifejezést elemi egységeire, hiszen akkor mindenki számára világossá válik az, hogy az önrendelkezés útja a lehető legjobb és legjárhatóbb út a kisebbségi közösségek helyzetének rendezésére.
A felszólalók sorát Schöpflin György Néppárti képviselő zárta. A magyar kultúra egy, még akkor is, ha erről kevéssé akarunk tudomást venni. Bizony a nemzeten belül is nagy a megosztottság, de az együvétartozás pecsétjét senki sem tudja lemosni magáról. Jobb tehát, ha tudomásul vesszük ezt, és egymást támogatva próbáljuk megvalósítani elképzeléseinket. Megjegyezte továbbá, hogy a magyarok jelenléte – valamilyen okból kifolyólag – Európában nem egy esetben ellenérzéseket ébreszt, holott csak Csehországban 15.000 magyar él és akkor az anyaországban valamint a leszakított területeken élőkről, és a kivándorlókról még nem is beszéltünk. Viccesen hozzátette, hogy „titkos nyelvnek" – ha esetleg arra kerülne a sor – ne a magyart válasszuk, mert azt sokan beszélik. Jobban járnánk hát, ha a walesi nyelvet választanánk fontos mondanivalónk kódolásához. Továbbgondolásra érdemes a professzor úr ötlete egy általános magyar beszélgető fórum megalkotásáról, mely technikailag fejlett világunknak köszönhetően könnyen kivitelezhető lenne.
Délután Mikel Irujo Amezaga, az EFA (European Free Alliance) képviselője és Ian Hudghton, a Zöldek/EFA farakció alelnöke tisztelték meg jelenlétükkel az egybegyűlteket.
Mikel Irujo Amezaga a baszk autonómia pozitív hatásaira hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint húsz évvel ezelőtt a baszkul beszélő emberek száma Spanyolország szerte 20% alatt volt, mára viszont ez az arányszám már 30% fölé emelkedett. Türelemre és optimizmusra van szükség az autonómia vonatkozásában. A képviselő szerint az autonómia főbb összetevői a következők: erőszakmentesség; közös, tettekben is megnyílvánuló akarat; nemzetközi támogatás; egyéni autonómia modell alkotása.

Ian Hudghton a Skót Nemzeti Párt elnöke büszke arra, hogy kormánya, mely Skóciát vezeti, kisebbségben is eredményesen tud kormányozni. A teljes gazdasági függetlenséget még nem sikerült ugyan elérniük, hiszen adóik egy részét még mindig Angliának fizetik. Ennek ellenére viszont tovább küzdenek a teljes függetlenségért, hogy érdekeiket minden területen maguk képviselhessék.
A formális találkozókat késő délután egy kellemes, felszabadult hangulatú sörözés követte az Európai Parlament közelében lévő Luxemburg tér egyik éttermében. A látogatócsoport hazafelé menet meglátogatta a Luxemburgi Európai Parlamentet és Strasbourg városát is megtekintették.
Reméljük, hogy a brüsszeli út eredményesen telt és legközelebb is nagy örömmel várjuk őket vissza, ide Brüsszelbe!

Brüsszel, 2008. szeptember 26.
Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája


Forrás : http://www.politaktika.hu/hirek/polgarok_brusszelben 

        Tőkés  László  személyes  önéletrajza. 

TŐKÉS LÁSZLÓ
lelkész

Született: Kolozsvár, Románia, 1952. április 1.

Családi adatok: Szülők: Tőkés István, Vass Erzsébet. Nős, felesége Joó Edit. Három gyermek apja.

Tanulmányok: Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár 1971-1975

Életút:
• 1975-1984 Brassóban, majd Désen református segédlelkész, állami és egyházi hatóságaival szembeni ellenállása, egyházi és kisebbségi természetű kritikai munkássága miatt törvénytelenül kizárják a papság köréből
• 1984-1986 között 25 hónapig munkanélküli
• 1986 – temesvári segédlelkész, majd rendes lelkész.
• 1988-1989 között az egyházi állapotokat és a romániai falurombolást bíráló megnyilatkozásaiért folyamatosan zaklatják
• 1989-ben az állami és egyházi hatóságok pert indítanak ellene, megfosztják szószékétől, a szilágysági Menyő községbe száműzik, az erőszakos kilakoltatás ellenében védelmére kelt hívek és a hozzájuk csatlakozó temesváriak megmozdulása robbantja ki a romániai forradalmat
• 1990 – A Forradalom után rövid ideig a Nemzeti Megmentési Front tagja
• 1990 – Megválasztják a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökévé
• 1990 – A Romániai Református Egyház Zsinatának társelnöke
• 1990-2004 – A Romániai Magyar Demokrata Szövetség tiszteletbeli elnöke
• 1996 – A Magyarok Világszövetsége tiszteletbeli elnöke
• 1999 – Megalapítja a Partiumi Keresztény Egyetemet, ennek elnöki tisztségét viseli
• 2003 – Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke
• 2007 – európai parlamenti képviselő (független, a Zöldek-Európai Szabad Szövetség frakciójának tagja)

Díjak, kitüntetések:

• Berzsenyi-díj (Magyarország, 1989)
• Bethlen Gábor-díj (Magyarország, 1990)
• Nobel-díjra jelölik (1990)
• Roosevelt-díj (Hollandia, 1990)
• a Regent University díszdoktora (Virginia Beach, USA, 1991)
• a debreceni Református Teológiai Akadémia díszdoktora (1990)
• a Hope College díszdoktora (Holland, Michigan, USA, 1991)
• Geuzenpenning-díj (Hollandia, 1991)
• 1992 – az Európai Tiszteletbeli Szenátus tagja
• a Johannita Lovagrend tagja (1993)
• Pro Fide-díj (Finnország, 1993)
• Bocskay Díj (Magyarország, 1995)
• Magyar Örökség kitüntetés (Magyarország, 1996)
• a katalóniai CIEMEN-Központ Kisebbségi díja (Spanyolország, Barcelona, 1996)
• Leopold Kunschak Nagydíj (Ausztria, 1998)
• Hűség-díj, (Magyarország, 1999)
• a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Nagykeresztje (Magyarország, 1999)
• Sárospatak, Székelyudvarhely, Budapest V. és XI. Kerületeinek, valamint Szék díszpolgára
• Truman-Reagan Szabadságérem (Washington, USA, 2009)
• Petőfi-díj (Magyaroszág, 2009)
• Bocskai István Díj (Debrecen, Magyarország, 2009)
• Robert Schuman Díj – Európai Néppárt (Strasbourg, 2009)
• Románia Csillaga – Lovagi Fokozat (Románia, 2009)

Politikai tevékenység:
• 1988 – Nyíltan ellenzi és bírálja Ceauşescu falurombolási politikáját
• 1989 – Az Ausztia és Magyarország közötti vasfüggöny lebontásának alkalmából levelet küld az esemény résztvevőihez, melyet a helyszínen felolvasnak és nyilvánosságra hoznak
• 1990 január – Hans-Dietrich Genscher meglátogatja Tőkés Lászlót Temesváron
• 1990 március – Találkozik George Bush-sal, az Egyesült Államok elnökével a Fehér Házban
• 1990 – Találkozik Brian Mulroney-el, Kanada elnökével
• 1990 – Találkozik Antall Józseffel, a Magyar Köztársaság miniszterelnökével
• 1991 – Megbeszéléseket folytat Tom Lantos szenátorral, az Egyesül Államok Kongresszusa Külügyi Bizottságának elnökével
• 1991 – A Vatikánban II. János Pál pápa magánkihallgatáson fogadja
• 1991 – Találkozik Jimmy Carter-el, az Egyesült Államok volt elnökével
• 1991 – Találkozik Otto von Habsburg-gal
• 1996 – Találkozik Emil Constantinescuval, Románia elnökével
• 1998 – Találkozik Lech Walesával
• 1998 – Találkozik Orbán Viktorral, a Magyar Köztársaság miniszterelnökével
• 1998 – Fogadja Beatrix hollandiai királynő
• 2000 – Találkozik Mádl Ferenccel, a Magyar Köztársaság elnökével
• 2001 – Találkozik Józef Glemp kardinálissal
• 2001 – Találkozik Aleksander Kwasniewski lengyel elnökkel és Jerzy Buzek miniszterelnökkel
• 2006 – Találkozik Sólyom Lászlóval, a Magyar Köztársaság elnökével
• 2007–2009 – függetlenként bejut az Európai Parlamentbe, EP-képviselőként a keresztény Európa, a kommunizmus bűneivel való szembenézés és a kisebbségi jogok élharcosa
• 2009 – az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Magyar Összefogás elnevezésű listájának vezetőjeként ismét EP-képviselő, az Európai Néppárt Frakciójának tagja

Művei:
• Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság (1990)
• Temesvár ostroma '89 (1990)
• With God, for the People (1990) – magyar, holland, norvég, finn fordításban is
• Ideje van a szólásnak (1993)
• Egy kifejezés és ami mögötte van (1993) – magyar és angol nyelven
• Temesvár szellemében – Ökuménia és megbékélés (1996) – magyar, román és angol nyelven
• Temesvári mementó (1999)
• Asediul Timişoarei (A Temesvár ostroma c. kötet román változata • Gelu Pătenu fordításában – 1999)
• Rádióba mondom – a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság c. műsorában elhangzott beszédek gyűjteménye (2003)
• Remény és valóság (2004)   


                                 Képekben 


Videók :
 

             
 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése